RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendi

(d. ?/? - ö. 1731-32/1144)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâfız Ahmed Rif'at Efendi'nin asıl adı Ahmed'dir. İstanbul'da doğdu. Üsküdarlı'dır. Bu sebeple Üsküdarî Hâfız Rif'at olarak tanındı. Hâfız Rif'at olarak tanınması Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmesinden dolayı idi. Genç yaşta iyi bir eğitim aldı. 1144/1731-32 yılında genç yaşta vefat etti.

Vezir-i azam İbrahim Paşa'ya verdiği "Bahâriye" kasidesi paşa tarafından beğenilmişti. Safayî, bu kasidenin iki beytini tezkiresine aldı (Çapan 2005: 264). Musiki alanında dönemin önde gelenlerindendi. Hatta kendi şiirlerini de besteledi.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264

Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.135.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 3359

Mehmed Süreyya (1308/ 1890). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 2/403

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.08.2014

Eserlerinden Örnekler

İtme nigâh vuslatı içün anasına

Rahm eylemez efendi o şûh öz babasına

Zannım budur haşrde kırılmış gibi düşer

Ol kâfirin şehîd-i nigâhı kazâsına

Boş etmedin çözülmez ise tarf-ı gerdenin

Varsam misâl-i dügme dikilsem yakasına

Gûş eyle savt-ı nahl-ı gülistânı yâd eyle 

Benzer hevâ-yı dil-keşi ıtr-ı sabâsına

Kânûn-ı aşka uymaz o şeh nâz eder müdâm

Var sen Rif'at anı ko kendü hevâsına

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 264


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ (LÂLÎ,) Şeyh Mehmed Memiş Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎd. ? - ö. 1555Doğum YeriGörüntüle
3EHLÎ, TAYYİB-ZÂDE EHLÎ EFENDİd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYHÎ (LÂLÎ,) Şeyh Mehmed Memiş Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
5FERDÎd. ? - ö. 1555Ölüm YılıGörüntüle
6EHLÎ, TAYYİB-ZÂDE EHLÎ EFENDİd. ? - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEYHÎ (LÂLÎ,) Şeyh Mehmed Memiş Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FERDÎd. ? - ö. 1555Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9EHLÎ, TAYYİB-ZÂDE EHLÎ EFENDİd. ? - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ŞEYHÎ (LÂLÎ,) Şeyh Mehmed Memiş Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
11FERDÎd. ? - ö. 1555Madde AdıGörüntüle
12EHLÎ, TAYYİB-ZÂDE EHLÎ EFENDİd. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle