ŞEHZÂDE CiHÂNGÎR

(d. 1531/? - ö. 1553/?)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1531 yılında İstanbul'da doğdu. Kânûnî Sultân Süleyman'ın en küçük oğludur. Hastalıklı bir bünyeye, fizik olarak kambur bir görüntüye sahipti. İyi bir öğrenim gördü. Ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın, babası tarafından boğdurulmasından çok etkilendi ve olaydan kısa bir süre sonra Halep'te öldü (1553). Cenazesi İstanbul'a getirilerek Şehzâde Camii avlusundaki türbeye gömüldü. İstanbul'un Cihangir semti bu şehzadenin adıyla anılır. Bu semtte Cihangir adına bir de cami yaptırılmıştır. Ağabeyleri gibi şiirle meşgul oldu. Bazı kaynaklar adı yanında Şemsî mahlasını da kullandığını söyler. Çok hisli ve zarif bir şair olan Cihangir'den genç yaşta öldüğü için az sayıda şiir kalmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015

Eserlerinden Örnekler

NÂ-TAMÂM GAZEL

Akl u fikrim târumâr eden bu gîsûlar mıdır

Yoksa ruhsârındaki şol hâl-i hindûlar mıdır

Der gören ebrûların altında cânâ gözlerin

Hançer altında yatar sayd olmuş âhûlar mıdır

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 190. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Doğum YeriGörüntüle
2HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
5ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
6SÂ’İLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
7ŞİBAN HANd. 1451 - ö. 1510MeslekGörüntüle
8SULTȂN NȂSIR MUHAMMEDd. 1470-71 - ö. 1498-99MeslekGörüntüle
9İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808MeslekGörüntüle
10HİLMÎ, Bakkalzâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAYDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞERÎFÎ, Şerîfîzâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1630Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAMDÎ, Mehmed Hamdullâh Hamdî Mollad. ? - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
14ŞİKÂRÎ, Şikârî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ABDÜLAZİZ/AZîZÎ, Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendid. 1591 - ö. 1657Madde AdıGörüntüle