ŞEHZÂDE CiHÂNGÎR

(d. ?/1531 - ö. ?/1553)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1531 yılında İstanbul'da doğdu. Kânûnî Sultân Süleyman'ın en küçük oğludur. Hastalıklı bir bünyeye, fizik olarak kambur bir görüntüye sahipti. İyi bir öğrenim gördü. Ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın, babası tarafından boğdurulmasından çok etkilendi ve olaydan kısa bir süre sonra Halep'te öldü (1553). Cenazesi İstanbul'a getirilerek Şehzâde Camii avlusundaki türbeye gömüldü. İstanbul'un Cihangir semti bu şehzadenin adıyla anılır. Bu semtte Cihangir adına bir de cami yaptırılmıştır. Ağabeyleri gibi şiirle meşgul oldu. Bazı kaynaklar adı yanında Şemsî mahlasını da kullandığını söyler. Çok hisli ve zarif bir şair olan Cihangir'den genç yaşta öldüğü için az sayıda şiir kalmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

NÂ-TAMÂM GAZEL

Akl u fikrim târumâr eden bu gîsûlar mıdır

Yoksa ruhsârındaki şol hâl-i hindûlar mıdır

Der gören ebrûların altında cânâ gözlerin

Hançer altında yatar sayd olmuş âhûlar mıdır

(İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 190.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şule Gürbüzd. 30 Aralık 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Doğum YeriGörüntüle
3Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
5MUHLİSÎ, Şehzâde Mustafâ b. Kânûnî Sultân Süleymând. 1515 - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
6YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
7KANSU GAVRÎ, el-Eşref Kansu el-Gavrîd. ? - ö. 1516MeslekGörüntüle
8AHMED İBN VEYS, Gıyâseddîn Sultân Ahmed Bahâdır, Mugîseddîn Sultân Ahmedd. ? - ö. 30 Ağustos 1410MeslekGörüntüle
9SULTȂN NȂSIR MUHAMMEDd. 1470-71 - ö. 1498-99MeslekGörüntüle
10ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYÂLÎ, Abdulkerîm-zâded. ? - ö. 1523/24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLÎ, Hâlî Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VAHDETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle