ŞEHZÂDE CiHÂNGÎR

(d. 1531/? - ö. 1553/?)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1531 yılında İstanbul'da doğdu. Kânûnî Sultân Süleyman'ın en küçük oğludur. Hastalıklı bir bünyeye, fizik olarak kambur bir görüntüye sahipti. İyi bir öğrenim gördü. Ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın, babası tarafından boğdurulmasından çok etkilendi ve olaydan kısa bir süre sonra Halep'te öldü (1553). Cenazesi İstanbul'a getirilerek Şehzâde Camii avlusundaki türbeye gömüldü. İstanbul'un Cihangir semti bu şehzadenin adıyla anılır. Bu semtte Cihangir adına bir de cami yaptırılmıştır. Ağabeyleri gibi şiirle meşgul oldu. Bazı kaynaklar adı yanında Şemsî mahlasını da kullandığını söyler. Çok hisli ve zarif bir şair olan Cihangir'den genç yaşta öldüğü için az sayıda şiir kalmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

NÂ-TAMÂM GAZEL

Akl u fikrim târumâr eden bu gîsûlar mıdır

Yoksa ruhsârındaki şol hâl-i hindûlar mıdır

Der gören ebrûların altında cânâ gözlerin

Hançer altında yatar sayd olmuş âhûlar mıdır

(İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 190.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ, Ebussuûd-zâde Mehmed Çelebid. 1524-25 - ö. 1563-64Doğum YeriGörüntüle
2HAKKÎ, Süleymân Bey-zâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
5HASBÎ/HABSÎd. ? - ö. 1553\\\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
6BÂLÎ EFENDİ, Sofyalıd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
7ŞÂHÎ, ÂRİFÎ, Mes’ûd Mîrzâd. ? - ö. 1506-07MeslekGörüntüle
8CİHANGÎR, III. Mustafad. 1717 - ö. 1774MeslekGörüntüle
9VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693MeslekGörüntüle
10SELMÂNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RIZÂYÎ, Rıdvân Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LEVHÎ, Levhî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed devri (1595-1603) veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİS, Şeyh Abdurrahmân Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
14CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Madde AdıGörüntüle
15VÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. Nisan 1592Madde AdıGörüntüle