SELÂMÎ, Selâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1669/1080)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır’da doğan 17. yy. şairlerinden Selâmî hakkında bilinenler oldukça azdır. Şair. 1080 / 1669’da vefat etti.
Selâmî Diyarbakırlı şair Lebîb’in bir beytinde zikredilmektedir:

Lebîbâ gel cevâb irsâl ederken şi’r-i Fennî’ye / Bir iki beyt-i müştâkâna yaz nazm-ı Selâmî’den (Beysanoğlu, 1978: 142)

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamaları. C. 1. Ankara. San Matbaası: 142.

Cunbur, Müjgan (2007), “Selâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. AKM Yay.: 546-547.

Güner, hzl. Galip, Nurhan Güner (2003) Alî Emîrî. Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 29.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa. (2001). “Selâmî”. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 443.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Sâkî fezâ-yı gülşene gel gül zamânıdur
Sun câm-ı la’l-fâmı bize mül zamânıdur (Ali Emiri, 2003: 29)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED EFENDİ, Çerkes-zâded. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
2MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Doğum YeriGörüntüle
3ŞÛHÎ, Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED EFENDİ, Çerkes-zâded. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
5MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Doğum YılıGörüntüle
6ŞÛHÎ, Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED EFENDİ, Çerkes-zâded. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
8MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÛHÎ, Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED EFENDİ, Çerkes-zâded. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÛHÎ, Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED EFENDİ, Çerkes-zâded. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle
14MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Madde AdıGörüntüle
15ŞÛHÎ, Bengîzâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Madde AdıGörüntüle