ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendi

(d. 1832/1249 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. 1249/1822 tarihinde İstanbulda doğdu. Sultan Süleyman Camii civarında bulunan okula devam etti. Üstün yeteneği ile dikkat çekti. Üç dört sene sonra Arapça ve Farça öğrendikten sonra 1264/1847 yılında ser-askeri odası mektupçuluğu memuriyeti görevine atandı. Bir mikdar şiiri vardır (Mehmed Süreyya 1890-97: 174; Fatîn 1271: 224; Kurnaz vd. 2001: 895).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Yine bir nev-civân aldı başımdan akl u îmânım

Siyâh gîsûları etdi beni Mecnûn u âvâre

Gece gündüz hayâli ile girmez çeşmime uyhu

N'ola bir kez terahhum eylese bu Şevki-i zâre

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 509.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tahir Olgaçd. 1911 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889MeslekGörüntüle
12HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
18HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle