SIDKÎ (SITKÎ HATUN), Emetullah Kadın

(d. ?/? - ö. 1115/1703)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Emetullah Kadın'dır. Emetullah kelimesini Ümmetüllah veya Emrullah şeklinde de okuyan kaynaklar vardır. Emetullah, Sultan IV. Mehmed dönemi İstanbul kadısı olan Kametizâde Mehmet Efendi'nin kızıdır. Sıdkî Hanım’ın kız kardeşi Faize Fatma Hanım da kendisi gibi şairdir. İstanbul'da doğan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Himmet Efendi'den el alıp, Bayramiye tarikatına intisap etmiştir. Zihnî, Beyaniyye tarikatına mensup olduğunu belirtmektedir (1878:350). Sıdkî Hanım 1115 /1703’te İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Edirnekapı’da Emir Buharî civarında ve babası Kâmetizâde Mehmed Efendi’nin mezarına yakın bir yerdedir.

"Yiğit üsluplu" olarak değerlendirilen Emetullah Kadın'ın mürettep Dîvân'ı olduğu söylenmektedir. Şiirlerinde Sıdkî mahlasını kullandı. Şiirleri arasında gazel ve ilahilerin ağırlıkta olduğu görülür. Tasavvuf neçvesiyle şiirler söylediği bilinmektedir. Mutasavvıfâne manzumelerinden oluşan Mecmau’l-Ahyâr (Mecmuü’l-Ahbar) ve Gencine-i Envâr (Kenzü’l-Envâr) isimlerindeki eserleri basılmamıştır.

Kaynakça

Aynur, Hatice (2006). History of Turkey 3. Cambridge: Cambridge University.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. Ankara: Bizim Büro Yay.

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar (1311). Şair Hanımlarımız. İstanbul: Matbaa-i Safa ve Enver.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kızıltan, Mübeccel (1994). “Divan Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler”. Sonbahar. 20-21: 104-162.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Zihni (1878). Meşâhîrü’n-Nisâ. İstanbul: Darü't-Tıbaatü'l-Amire.

Tamsöz, Bedihan (1994). Osmanlıdan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Yay.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şairleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK - PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 11.05.2017
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Doğum YeriGörüntüle
4HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Doğum YılıGörüntüle
7HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
14Gülay Oktard. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ruşen Eşref Ünaydınd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Madde AdıGörüntüle