SIRRÎ, Abdullah

(d. ?/? - ö. 1785-86/1200)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Diyarbakırlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketinde kalmayı tercih ederek genç yaşta ilmi ve faziletiyle şehrin önde gelen şair, edip ve zarifleri arasına dâhil oldu. Sırrî, 1200/1785-86 yılında vefat etti. Tezkirelerde eserlerine dair bilgi olarak iki beyit bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Ali Emirî (1828). Tezkire-i Şuarâ-i Amîd. Amid. Amidi Mtb. 45.

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). .Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara. 28.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tez. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 346. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 17.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zâr-ı dilimden oldu zemîn ü semâ seme

Bâl açdı evc-i a'lâya murg-ı hümâ heme

Ruhsâr-ı tâb-nâk-i bütândır nazargehim

Âyîne-i Sikender-i âlem-nümâ neme

Dilde talâtüm eylese emvâc-ı gam n'ola

Verür temevvüc-i âba şeref siyyemâ yeme

Müşkil ki rûz-ı fürkat ola dem-be-dem füzûn

Tâb-âver olmaya bu dihaste mâteme

Mehd-i cihânda tıfl-ı dil efgân ü zâr eder

Demez bu dâye-i felek ağlama mâ-meme

Şîr-i ter visâli ile ağyârı seyr eder

Vermiş fenâ dükânına besdir şümâ şeme

Uşşâka Sırriyâ gelir âzâr-ı yâr hoş

Lâkin tahammül olmaz o cevr-i dem-â-deme

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Doğum YeriGörüntüle
2NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Doğum YeriGörüntüle
3HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Doğum YılıGörüntüle
6HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Ölüm YılıGörüntüle
8NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Ölüm YılıGörüntüle
9HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Madde AdıGörüntüle
14NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Madde AdıGörüntüle
15HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle