SIRRÎ, Abdullah

(d. ?/? - ö. 1200/1785-86)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Diyarbakırlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketinde kalmayı tercih ederek genç yaşta ilmi ve faziletiyle şehrin önde gelen şair, edip ve zarifleri arasına dâhil oldu. Sırrî, 1200/1785-86 yılında vefat etti. Tezkirelerde eserlerine dair bilgi olarak iki beyit bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Ali Emirî (1828). Tezkire-i Şuarâ-i Amîd. Amid. Amidi Mtb. 45.

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). .Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara. 28.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tez. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 346. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 17.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zâr-ı dilimden oldu zemîn ü semâ seme

Bâl açdı evc-i a'lâya murg-ı hümâ heme

Ruhsâr-ı tâb-nâk-i bütândır nazargehim

Âyîne-i Sikender-i âlem-nümâ neme

Dilde talâtüm eylese emvâc-ı gam n'ola

Verür temevvüc-i âba şeref siyyemâ yeme

Müşkil ki rûz-ı fürkat ola dem-be-dem füzûn

Tâb-âver olmaya bu dihaste mâteme

Mehd-i cihânda tıfl-ı dil efgân ü zâr eder

Demez bu dâye-i felek ağlama mâ-meme

Şîr-i ter visâli ile ağyârı seyr eder

Vermiş fenâ dükânına besdir şümâ şeme

Uşşâka Sırriyâ gelir âzâr-ı yâr hoş

Lâkin tahammül olmaz o cevr-i dem-â-deme

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
3HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
15HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle