SIRRÎ, Abdullah

(d. ?/? - ö. 1785-86/1200)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Diyarbakırlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketinde kalmayı tercih ederek genç yaşta ilmi ve faziletiyle şehrin önde gelen şair, edip ve zarifleri arasına dâhil oldu. Sırrî, 1200/1785-86 yılında vefat etti. Tezkirelerde eserlerine dair bilgi olarak iki beyit bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Ali Emirî (1828). Tezkire-i Şuarâ-i Amîd. Amid. Amidi Mtb. 45.

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). .Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara. 28.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tez. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 346. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 17.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zâr-ı dilimden oldu zemîn ü semâ seme

Bâl açdı evc-i a'lâya murg-ı hümâ heme

Ruhsâr-ı tâb-nâk-i bütândır nazargehim

Âyîne-i Sikender-i âlem-nümâ neme

Dilde talâtüm eylese emvâc-ı gam n'ola

Verür temevvüc-i âba şeref siyyemâ yeme

Müşkil ki rûz-ı fürkat ola dem-be-dem füzûn

Tâb-âver olmaya bu dihaste mâteme

Mehd-i cihânda tıfl-ı dil efgân ü zâr eder

Demez bu dâye-i felek ağlama mâ-meme

Şîr-i ter visâli ile ağyârı seyr eder

Vermiş fenâ dükânına besdir şümâ şeme

Uşşâka Sırriyâ gelir âzâr-ı yâr hoş

Lâkin tahammül olmaz o cevr-i dem-â-deme

(Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Şa\'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
2HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
3LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Şa\'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
5HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
6LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Şa\'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Şa\'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMÎ, Şa\'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle
14HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
15LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Madde AdıGörüntüle