SIRRÎ, Abdullah

(d. ?/? - ö. 1785-86/1200)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Diyarbakırlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketinde kalmayı tercih ederek genç yaşta ilmi ve faziletiyle şehrin önde gelen şair, edip ve zarifleri arasına dâhil oldu. Sırrî, 1200/1785-86 yılında vefat etti. Tezkirelerde eserlerine dair bilgi olarak iki beyit bulunmaktadır.

Kaynakça

Ali Emirî (1828). Tezkire-i Şuarâ-i Amîd. Amid. Amidi Mtb. 45.

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). .Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara. 28.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tez. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 346. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 17.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zâr-ı dilimden oldu zemîn ü semâ seme

Bâl açdı evc-i a'lâya murg-ı hümâ heme

Ruhsâr-ı tâb-nâk-i bütândır nazargehim

Âyîne-i Sikender-i âlem-nümâ neme

Dilde talâtüm eylese emvâc-ı gam n'ola

Verür temevvüc-i âba şeref siyyemâ yeme

Müşkil ki rûz-ı fürkat ola dem-be-dem füzûn

Tâb-âver olmaya bu dihaste mâteme

Mehd-i cihânda tıfl-ı dil efgân ü zâr eder

Demez bu dâye-i felek ağlama mâ-meme

Şîr-i ter visâli ile ağyârı seyr eder

Vermiş fenâ dükânına besdir şümâ şeme

Uşşâka Sırriyâ gelir âzâr-ı yâr hoş

Lâkin tahammül olmaz o cevr-i dem-â-deme

Beysanoğlu, Şevket (1957). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları - Başlangıçtan Tanzimata Kadar-. C.1.İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği Yay. 260.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
2Karakoç, Sezaid. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÎRÎN, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1834Doğum YeriGörüntüle
4SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5Karakoç, Sezaid. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÎRÎN, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1834Doğum YılıGörüntüle
7SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8Karakoç, Sezaid. 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÎRÎN, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1834Ölüm YılıGörüntüle
10SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Karakoç, Sezaid. 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÎRÎN, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
14Karakoç, Sezaid. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞÎRÎN, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1834Madde AdıGörüntüle