SÛZÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1735/1148)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Asıl adı Mustafa Sûzî Efendi'dir. Halıcızâde lakabıyla tanındı. Feyzî mahlaslı İbrahim Bey'in kardeşidir. Edirne'de mahkeme kâtipliği ve Dâye Hatun Mescidi imamlığı görevlerinde bulundu (Odabaşı 2009: 397). 1148/1735 senesinde vefat etti (Erdem 1994: 167). Vefat tarihini Ayvansarâyî, Vefâyât'ında yanlışlıkla 1136/1723 olarak gösterir. Kabri, İstanbul yolu üzerinde Nazır Çeşme yanındadır. Edirneli Alizâde Efendi, Sûzî'nin vefatına şu tarihi düşmüştür:

Âh cân-sûz iderek Subhî didiler târîh

Fevt-i Sûzî dil-i yârânına yakdı hayfâ (Erdem 1994: 166).

Râmiz, onun Dîvân sahibi olduğunu söyler (Erdem 1994: 167). Fakat eser elimizde değildir. Aynı zamanda bir derviş olan Sûzî, devrinde şairliğiyle meşhur olmuştur. 

Kaynakça

Ayvansaraylı Hafız Hüseyin (2012). Vefayât-ı Ayvansarayî. İzmir: Tıbyan Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire. III: 114.

Odacan, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâ'ilî Metin ve Muhtevâ 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Ünver, Niyazi (2007). "Sûzî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.8. Ankara: AKM Yay. 652.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 26.07.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün

Ey şûh sen de itme bu denlü cefâ yeter

Uşşâka kendi ışkı belâsı belâ yeter

Bir vuslatın ki derd ü belâ ola âhiri

Ümmîd-i vaslıla bana hicrin safâ yeter

Olmazsa bûs-i pâyine ger ruhsat-ı rızâ

Rû-mâle hem bu bendesine hâk-pâ yeter

Görmezse âfitâb-ı ruhun günde heftede 

Bir kerre görsem ide seni mehlikâ yeter

Bir kerre baksa rûyına Sûzî kemînenin

Bî-çâre derd-mende bu 'ayn-ı vefâ yeter.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 167.
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELÎLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Doğum YeriGörüntüle
4CELÎLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Doğum YılıGörüntüle
7CELÎLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Ölüm YılıGörüntüle
10CELÎLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CELÎLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Madde AdıGörüntüle