TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1064/1653-54)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı İsmail Çelebi’dir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Öğrenim gördü. Devrinin tanınmış şairleri arasındadır. 1064/1653-54 yılında vefat etti. Ölüm tarihi Sicill-i Osmâ’de 1046/1636-37 olarak geçmektedir. Ancak M. Nail Tuman, şairin ölüm tarihinin 1046/1636-37 olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtir.

Kaynaklarda Tab’î’nin şiirlerini bir araya topladığı divanının olup olmadığı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Safâyî, Tab’î’nin inşasının hoş, nazmının kabul gördüğünü, şiirlerinin de her türlü tekellüften uzak olduğunu belirtir (Çapan 2005: 355). Mehmed Süreyyâ da Tab’î’nin usta bir şair olduğunu ifade eder (Akbayar 1998: 1608).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kim der sana bülbül gibi feryâd ü figân et

Pervâne gibi ‘aşkını var dilde nihân et

Bir çok bilür âfetdir o ‘arz eyleme hâlin

Ruhsârına hasretle heman bir nigerân et

Tek gayri şeref-yâb-ı nikât-ı sitem etme

Hep tîr-i cefâna dil-i Tab’îyi nişan et

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 355.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
2Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
5Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
8Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
14Zehra İpşiroğlud. 12 Şubat 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Madde AdıGörüntüle