TEVEKKÜLÎ DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tevekkülî Dede’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. 17. asırda yaşayan mutasavvıfın, Saraybosna Mevlevihanesi şeyhlerinden olduğu bilinmektedir. Esrar Dede Tezkire’sinde vefatı ile ilgili bir menkıbe anlatıldıktan sonra Farsça bir kıtası verilmektedir (TDEA 1998: 328). Tevekkülî Dede’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Tevekkülî Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Hem çû gavvâsân-ı müflis ez berâ-yıgevherî

Zahmet-i derya-yı merdum-ı hâr mibâyed keşîd

Cevher-i nâ-ehl u nâ-hemvâr behr-i u keşem

Behr-i yek gul zahmet-i şâd hâr mi bâyed keşîd

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 71.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Doğum YeriGörüntüle
2FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YeriGörüntüle
3REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Doğum YeriGörüntüle
4KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Doğum YılıGörüntüle
5FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YılıGörüntüle
6REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Doğum YılıGörüntüle
7KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Ölüm YılıGörüntüle
8FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Ölüm YılıGörüntüle
9REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Ölüm YılıGörüntüle
10KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668MeslekGörüntüle
11FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59MeslekGörüntüle
12REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02MeslekGörüntüle
13KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Madde AdıGörüntüle
17FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Madde AdıGörüntüle