ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Dede

(d. 1821/1237 - ö. 1882-83/1300)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1237/1821 yılında Bursa’da doğdu. Refîk Efendi’nin oğludur. Öğrenimini Bursa’da tamamlayan Mehmed Zekî Efendi, mahkeme kâtipliği ve Bâb-ı Zemîn Câmii imamlığı görevlerinde bulundu. Bursa Mevlevîhânesi Şeyhi Mehmed Dede Efendi’den feyz alarak derviş oldu. İstanbul’a geldiğinde geçimini hattatlık yaparak sağladı. Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa Konağı’nda Mesnevî okuttu. Ayrıca Fetvâhâne’ye ta’lik yazısı hocası olarak atandı. Bir ara Üsküdar Mevlevîhânesi Şeyhi de olan Mehmed Zekî Dede, 1300/1882 -83 yılında vefat etti.

Bayburt’lu Zihnî’nin Hikâye-i Garîbe adlı eserini ince ta’lik yazı ile yazan ve kitâbe yazıları ile meşhur olan Mehmed Zekî Dede, şairliğiyle de tanınmıştır.

Kaynakça

Özemre, Ahmed Yüksel (hzl.) (2003). Sâlim Bostancıoğlu, Üsküdar Dergâhları. İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yay.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâne-i dil geh cevr-i yâr ile ber-bâd olur

Lîk zerre iltifât görse yine âbâd olur

Zülf-i şu’besin gül-i ruhsâra kıldıkda nikâb

Rûz u şeb bülbül gibi kârım benim feryâd olur

Gamze-i tîgin çeküp uşşâkdan dâd almaga

Çeşm-i hûn-rîzi o şûhun özge bir cellâd olur

Tâ ezelden böyledir kılmam şikâyet yârdan

Dilbere cevr âşıka sabr eylemek mu’tâd olur

Sâye-i monlâda me’yûsî kalırsan hiç Zekî

Lutf-ı sultân kim gedâlar üzre bî-ta’dâd olur

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 166.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Doğum YeriGörüntüle
2SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5ELESGER, Göğçelid. 1821 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
6NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
8ELESGER, Göğçelid. 1821 - ö. 1926Ölüm YılıGörüntüle
9NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886MeslekGörüntüle
11ELESGER, Göğçelid. 1821 - ö. 1926MeslekGörüntüle
12NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876MeslekGörüntüle
13HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ELESGER, Göğçelid. 1821 - ö. 1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
17ELESGER, Göğçelid. 1821 - ö. 1926Madde AdıGörüntüle
18NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle