ABDULLAH, Abdullah Efendi

(d. 1074/1663-64 - ö. Şaban 1134/7 Haziran 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1074/1663-64 yılında İstanbul’da doğdu. Meşhur hattatlardan Ağakapılı İsmail Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin kâtiplik hizmetinde bulunan Abdullah Efendi, bu sayede müderris oldu. Sinan Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparken 1134/1721-22 yılının Berat gecesi altmışlı yaşlarda vefat etti. “Kâtib-i me’vâ-yı cennet oldı Abdullah ebed” mısraı ölümüne tarih düşürülmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 22 Şaban 1134 (7 Haziran 1722) olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 75).

Hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini babasından meşk eden Abdullah Efendi, daha sonra Mirahur Camii eski imamlarından Abdullah Efendi’den hat meşk etti. Bu sayede hocası gibi kendisi de Hattat Hâfız Osman Efendi’nin açtığı vadiye meyletti. Aynı zamanda şair, münşi ve musikişinas biri olarak tanınan Abdullah Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı  Yay. 75.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 633.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 267-68.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
6NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846MeslekGörüntüle
12NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890MeslekGörüntüle
13SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
18NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle