ABDULLAH, Abdullah Efendi

(d. 1074/1663-64 - ö. Şaban 1134/7 Haziran 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1074/1663-64 yılında İstanbul’da doğdu. Meşhur hattatlardan Ağakapılı İsmail Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin kâtiplik hizmetinde bulunan Abdullah Efendi, bu sayede müderris oldu. Sinan Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparken 1134/1721-22 yılının Berat gecesi altmışlı yaşlarda vefat etti. “Kâtib-i me’vâ-yı cennet oldı Abdullah ebed” mısraı ölümüne tarih düşürülmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 22 Şaban 1134 (7 Haziran 1722) olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 75).

Hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini babasından meşk eden Abdullah Efendi, daha sonra Mirahur Camii eski imamlarından Abdullah Efendi’den hat meşk etti. Bu sayede hocası gibi kendisi de Hattat Hâfız Osman Efendi’nin açtığı vadiye meyletti. Aynı zamanda şair, münşi ve musikişinas biri olarak tanınan Abdullah Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı  Yay. 75.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 633.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 267-68.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
10Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869MeslekGörüntüle
13Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Altay Öktemd. 21 Ocak 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle