AHDÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 975/1567/68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Yıldırım Şeyhioğlu sanıyla meşhur olmuştur. Önceleri mahlas olarak Ali’yi kullanmış daha sonra bunu Ahdî’ye çevirmiştir. Öğrenimini tamamlayıp müderris oldu. Edirne’de müderrislik yaptı. Kepenkçi Medresesinden mazul iken arkadaşlarının kendisinden üstün tutulmasına gücenerek emekliye ayrıldı (Kılıç 2010: 1130, Eyduran 2009: 120, Kazancıgil 1996: 141, Kurnaz-Tatçı 2001: 713, Ergun 1936: 260, Canım 1995: 159). Ahdî’nin ölüm tarihi Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâilî’de 975/1567-68 olarak geçer (Akbayar 1998: 145, Kurnaz-Tatçı 2001: 713). Kaynaklar Ahdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Hasan Çelebi’ye göre Ahdî’nin şiirleri sade ve açık (Eyduran 2009: 120), Âşık Çelebi’ye göreyse metin, renkli ve latif bir edaya sahiptir (Kılıç 2010: 1130). Şemseddin Sâmî ise şairin şiirlerini beğenmez (1314: 3227).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadettin Nuzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi 30.10.2013].

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 136-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 62a.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
2SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17Doğum YılıGörüntüle
5SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17Ölüm YılıGörüntüle
8SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
11SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
17SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle