AHDÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 975/1567/68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Yıldırım Şeyhioğlu sanıyla meşhur olmuştur. Önceleri mahlas olarak Ali’yi kullanmış daha sonra bunu Ahdî’ye çevirmiştir. Öğrenimini tamamlayıp müderris oldu. Edirne’de müderrislik yaptı. Kepenkçi Medresesinden mazul iken arkadaşlarının kendisinden üstün tutulmasına gücenerek emekliye ayrıldı (Kılıç 2010: 1130, Eyduran 2009: 120, Kazancıgil 1996: 141, Kurnaz-Tatçı 2001: 713, Ergun 1936: 260, Canım 1995: 159). Ahdî’nin ölüm tarihi Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâilî’de 975/1567-68 olarak geçer (Akbayar 1998: 145, Kurnaz-Tatçı 2001: 713). Kaynaklar Ahdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Hasan Çelebi’ye göre Ahdî’nin şiirleri sade ve açık (Eyduran 2009: 120), Âşık Çelebi’ye göreyse metin, renkli ve latif bir edaya sahiptir (Kılıç 2010: 1130). Şemseddin Sâmî ise şairin şiirlerini beğenmez (1314: 3227).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadettin Nuzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi 30.10.2013].

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 136-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 62a.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Doğum YeriGörüntüle
2Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
4GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Doğum YılıGörüntüle
5Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Ölüm YılıGörüntüle
8Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
10GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520MeslekGörüntüle
11Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881MeslekGörüntüle
13GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Madde AdıGörüntüle
17Tolga Gümüşayd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Madde AdıGörüntüle