AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1317/1899)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Galata'da Kulekapısı'nda Mü'eyyed-zâde Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Ankaralıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra bazı taşra naipliklerinde bulundu, 1296/1879 senesinde Meclis-i Tedkîkât-ı Şer'iyye üyeliğine tayin edildi. Vefatına kadar bu görevini sürdürdü. 1317/1899 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur. Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 249) eserleri şunlardır:

1. En-Nücûmü'd-Derârî İlâ İrşâdi'ş-Sârî: Meşhur hadis kitabı olan Buhârî-i Şerîf'in fihristi mahiyetindedir. Yazma hâlindedir.

2. Ferâ'idü'l-Âsâr ve Harâ'idü'l-Eş'âr: Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden seçmeler şeklinde bir nevi antoloji mahiyetinde olup iki cilt üzerine tertip edilmiştir. Yazma hâlindedir.

3. Mazbatatü'l-Fünûn: Mecelle-i Celîle ve Mir'âtü'l-Usûl adlı eserlerin tavzihine dairdir. Yazma hâlindedir.

4. Mecelle-i Nefîse: Telhîs adlı eserdeki ayet ve kelimelerin tefsir ve izahına dairdir. Yazma hâlindedir.

5. Mir'âtü'l-Mürâfıkîn: Fetva konusunda olup 3500 kadar meseleyi ihtiva etmektedir. Yazma hâlindedir.

6. Mir'âtü'l-Usûl İhtisârı: Aynı adlı eserin özeti mahiyetindedir. Yazma hâlindedir.

7. Tezkiretü'l-Müştakkât: Farsça kurallardan bahseden bir eserdir. 1265/1849 senesinde 20 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44MeslekGörüntüle
12FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690MeslekGörüntüle
13RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Madde AdıGörüntüle