AHMET, Ahmet Rüstemov

(d. 1920 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmet Rüstemov, 1920 yılında o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında bulunan ve günümüzde Azerbaycan sınırlarındaki Gürdemir bölgesinin Carrı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Ahmet Rüstemov'un âşıklığa yirmi beş yaşındayken başladığı belirtilmiştir. Sosyal ve siyasi konuların yanı sıra tabiatı da şiirlerinde işlediği ifade edilir. Âşık Ahmet mahlasını kullanmıştır. Geraylı ve koşmada oldukça başarılı olmuştur. Şiirlerinde sıklıkla Azerbaycan'ı işleyen âşığın "danışım" redifli geraylısında ve "Azerbaycan'ım" redifli koşmasında bunu görmenin mümkün olduğu söylenir. Ülkesinin zenginliklerini ve insanını anlatan âşığın, devrinin siyasi gündemini de takip ettiği, bu konuda şiir söylemekten çekinmediği ifade edilmiştir. Ayrıca, bazen sevgilisinin vefasızlığından da yakınan âşığın "keçdi" redifli koşmasında bu hususu dile getirdiği belirtilmiştir. Şiirlerinde kendi döneminin öne çıkan şahıslarını da anlatan âşığın onlardan genellikle övgüyle söz ettiği vurgulanır. "Yaraşsın" redifli koşmasını Cafer Cabbarlı'nın doğumunun altmışıncı yılına ithaf etmesinin bunu güçlendirdiği yönünde bir kanaat mevcuttur (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Kaynakça

Namazov, Qara (2004). Aşıqlar. Bakü: Seda Neşriyatı. 

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi, C. 2. İstanbul: Halk Kültürü Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL - ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 24.07.2019
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHAMMED KURBANOĞLUd. 1825 - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
2KADİR GEDİKHANLIOĞLU, Kadir İzcid. 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CEMİL SABRİ UZUNÖMEROĞLUd. 1924 - ö. 17.05.2012Doğum YeriGörüntüle
4Fahir Ongerd. 1920 - ö. 6 Temmuz 1971Doğum YılıGörüntüle
5İREBİK, Rabia Ardıçd. 1920 - ö. 1979Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Baydard. 1920 - ö. 20 Ağustos 1976Doğum YılıGörüntüle
7Fahir Ongerd. 1920 - ö. 6 Temmuz 1971Ölüm YılıGörüntüle
8İREBİK, Rabia Ardıçd. 1920 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Baydard. 1920 - ö. 20 Ağustos 1976Ölüm YılıGörüntüle
10Fahir Ongerd. 1920 - ö. 6 Temmuz 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İREBİK, Rabia Ardıçd. 1920 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mustafa Baydard. 1920 - ö. 20 Ağustos 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Fahir Ongerd. 1920 - ö. 6 Temmuz 1971Madde AdıGörüntüle
14İREBİK, Rabia Ardıçd. 1920 - ö. 1979Madde AdıGörüntüle
15Mustafa Baydard. 1920 - ö. 20 Ağustos 1976Madde AdıGörüntüle