ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendi

(d. ?/? - ö. Ramazan 1137/Mayıs-Haziran 1725)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çorlu’da doğdu. Asıl adı Kâsım’dır. Çorlulu Alîmî Kâsım Efendi olarak tanındı. Müderrislik yaptı. Kırk akçelik medreseden mazul iken Aydos kazasına kadı oldu. Aydos kadısı iken Ramazan 1137/Mayıs-Haziran 1725’te vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1328: 700) “mâh-ı Ramâzan-1137” terkibiyle tarih düşürdü. Alîmî hattattır ve hattı Mîr İmâd Efendi’nin hattıyla karışmıştır. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi yoktur. Rıza Tezkiresi (2009: 96)’ne göre tarih düşürmekle tanındı. 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı Yay. 48.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 32.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 98.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 705.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 700.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 92. 

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay. 95-96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Hedef-i tîr-i cefâ eyleyesün uşşâkı

Ne revâ bezlün ile yâd olına nâm-ı şerîf

Dîger

Bî-çâre ‘Alîmî de kulumdur dimez oldun

Bu cevre nedür bâ‘is ü bâdî diye cânâ

Târîh

Dâ‘i-i kem-ter ‘Alîmî ugrayup târîhini

Didi kim tecdîd olındı Câmi‘-i Sultân Murâd

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay. 95-96.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Doğum YeriGörüntüle
2ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645Doğum YeriGörüntüle
4HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Doğum YılıGörüntüle
5ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Ölüm YılıGörüntüle
8ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28MeslekGörüntüle
11ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraMeslekGörüntüle
12FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645MeslekGörüntüle
13HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Madde AdıGörüntüle
17ZARİFÎ, Çorlulud. ? - ö. 1604\\\\\\\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
18FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645Madde AdıGörüntüle