ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanım

(d. 1912 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lütfiye Hanım, Konya’nın Uluırmak Mahallesi’nde 1912 yılında doğmuştur. Âşık Kızı ve Hacı Lûtfiye Hanım lakabıyla da tanınır. Hakkındaki bilgiler son derece kısıtlıdır. Babası, Uluırmak mahallesinin tanınmış simalarından Haydar Efendi’dir. Mahallelerinde bulunan Sıbyan mektebinde tahsil görmüş ve hafızlık payesine erişmiştir.

Konyalı folklor araştırmacısı Selçuk Es, Türk Folklor Araştırmaları dergisinde “Hacı Lütfiye Hanım” adlı bir makale yayımlar ve Lütfiye Hanım'ı tanıtır. Es, 1968 tarihli bu kısa makalesinde, Lütfiye Hanım'ın kısa hayat hikayesine yer vermiş ve tanıtmıştır (Es 1968: 5043; Ayva 2005: 274). Es, makalenin yazıldığı dönemde âşığın hayatta olduğunu, çocukları ve torunlarıyla Konya'da mütevazı bir hayat sürdüğünü belirtmektedir. Hacı Lütfiye Hanım ile ilgili, Aziz Ayva da Konya Ansiklopedisi'nde "Âşık Lütfiye Hanım" maddesini yazmıştır (Ayva 2010: 280-281). Yapmış olduğumuz araştırmalarda Hacı Lütfiye Hanım'ın ölüm tarihiyle ilgili yazılı kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

Lütfiye Hanım, şiirlerinde Âşık Kızı mahlasını kullanmıştır. Hacı Lütfiye Hanım, küçük yaşlardan itibaren şiire karşı ilgili olmuş ve irticalen birçok koşma ve destanlar söylemiştir. Es’in, Yorgancı Rahmi Kaldırım’dan duyup tanıttığı Hacı Lütfiye Hanım özellikle destan söylemekte şöhret kazanmıştır. Es, ilgili makalesinde onun üç destanını yayımlamıştır (Es 1968: 5043-5044).

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Ayva, Aziz (2010). "Âşık Lütfiye Hanım". Konya Ansiklopedisi, Konya, C. 1. 280-281.

Es, Selçuk (1968). “Hacı Lütfiye Hanım”. Türk Folklor Araştırmaları, 11 (229), Ağustos. 5043-5044.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 05.04.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
2MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
4Macit Cevat Doğudand. 1912 - ö. 8 Ağustos 1986Doğum YılıGörüntüle
5Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Doğum YılıGörüntüle
6ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Macit Cevat Doğudand. 1912 - ö. 8 Ağustos 1986Ölüm YılıGörüntüle
8Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Ölüm YılıGörüntüle
9ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Macit Cevat Doğudand. 1912 - ö. 8 Ağustos 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Macit Cevat Doğudand. 1912 - ö. 8 Ağustos 1986Madde AdıGörüntüle
14Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Madde AdıGörüntüle
15ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle