AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1053/1643-44)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed Nebî'dir. Babası Kevakibî-zâde Mustafa Efendi'dir. Öğrenimini tamamlayıp 1115/1703-04'te Anadolu Kazaskeri Kara Ebubekir Efendi'den mülâzım, daha sonra müderris oldu. 1053/1643-44 yılında İstanbul'da vefat etti. Biyografisinde eğitimi ile ilgili verilen tarihler ile şairin vefat tarihi çelişmektedir (Abdulkadiroğlu 1988 : 490).

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Biz ki hâl u hatt-ı dil-berle perîşân oluruz

Aklımuz dagılur ol gamzeye hayrân oluruz

 

Dest-i ümmîdimüz itdükçe dile ibrâmı

Vasl içün yâre hemân kâle-fürûşân oluruz

 

Ruh-ı gül-gûnunu vasf eylesek ol sîm-tenün

Döşenüp jâle-sıfat hâk ile yeksân oluruz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 518.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUÎDÎd. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
2VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Doğum YeriGörüntüle
3SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Doğum YeriGörüntüle
4MUÎDÎd. ? - ö. 1586Doğum YılıGörüntüle
5VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Doğum YılıGörüntüle
6SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Doğum YılıGörüntüle
7MUÎDÎd. ? - ö. 1586Ölüm YılıGörüntüle
8VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Ölüm YılıGörüntüle
9SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Ölüm YılıGörüntüle
10MUÎDÎd. ? - ö. 1586MeslekGörüntüle
11VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68MeslekGörüntüle
12SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835MeslekGörüntüle
13MUÎDÎd. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUÎDÎd. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle
17VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Madde AdıGörüntüle
18SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Madde AdıGörüntüle