AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1053/1643-44)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed Nebî'dir. Babası Kevakibî-zâde Mustafa Efendi'dir. Öğrenimini tamamlayıp 1115/1703-04'te Anadolu Kazaskeri Kara Ebubekir Efendi'den mülâzım, daha sonra müderris oldu. 1053/1643-44 yılında İstanbul'da vefat etti. Biyografisinde eğitimi ile ilgili verilen tarihler ile şairin vefat tarihi çelişmektedir (Abdulkadiroğlu 1988 : 490).

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Biz ki hâl u hatt-ı dil-berle perîşân oluruz

Aklımuz dagılur ol gamzeye hayrân oluruz

 

Dest-i ümmîdimüz itdükçe dile ibrâmı

Vasl içün yâre hemân kâle-fürûşân oluruz

 

Ruh-ı gül-gûnunu vasf eylesek ol sîm-tenün

Döşenüp jâle-sıfat hâk ile yeksân oluruz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 518.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Doğum YeriGörüntüle
4Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Doğum YılıGörüntüle
7Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
10Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561MeslekGörüntüle
13Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Madde AdıGörüntüle