AVNÎ, Yusuf Avnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Yûsuf olan Avnî, Tırnova'da doğdu. Medrese öğreniminin ardından kırkakça medresede müderrislik yaptı. Daha sonra kadı oldu. Vefat tarihi, Sâlim'de 1120/1708-09, Beliğ'de 1121/1709-10 olarak verilir. (İnce 2005: 519; Abdülkadiroğlu 1999: 284). Sâlim, Avnî'nin şiirleri hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunur. Ona göre Avnî'nin şiirlerinde tatlılık ve hoşluk yoktur. Sadece vezinli sözlerdir. (İnce 2005: 519)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Siraceddin, Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba. Sivas:  Dilek Matbaacılık. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri ,Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hulûs üzre olan âşıklara aşk olsun ey Avnî

Mahabbetden cihânda yoksa kim bir nâm kalmışdur

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 519.)

Şarâbı aşkı nûş iden ezel mahmûr olur sanma

Gönülden neşve-i câm-ı mahabbet dûr olur sanma

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 284.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
4LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
5EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
10LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845MeslekGörüntüle
11EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866MeslekGörüntüle
13LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
17EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle