AZBÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/1835)
âşık
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairi olan Azbî Baba’nın hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. İstanbullu olan şairin, İstanbul’da bulunan bütün tekkelerde hizmet ettiği söylenir. Güzel saz çalar ve beste ile nefes söylerdi. Bektaşi tekkelerinde hizmet eden bu derviş, M. 1855 (H. 1241)’teki yeniçeri vak’asından evvel 1835 yılında vefat etmiştir. Karaağaç tekkesinde gömülüdür. Sadeddin Nüzhet Ergun’un Bektaşî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde “Azbî” mahlaslı bir nefesi yer almaktadır (Ergun 1944: 182-183; Koca 1990: 378). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. I. İstanbul: Kenan Matbaası.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kütüphanesi. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 

 “Azbî Baba” (2002) . Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi C. 2. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 98.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sana yerden gökten büyük nasihat

Gördüğün ört, görmediğin söyleme

Erenlerden, Pirden budur emanet

Gördüğün ört, görmediğin söyleme

 

Ben dahi aşkı rah olan dersen

Evci semavata mah olam dersen

Selamet şehrine şah olam dersen

Gördüğün ört, görmediğin söyleme

 

Kendi bilgisine gidene lanet

Kizbe tevil olmaz haktır bu sohbet

Kimseye dil olma, ey ehli hüccet

Gördüğün ört, görmediğin söyleme

 

Bu yola yol ile giden velidir

Bu yola sıdk ile giren bellidir

Allah Hak Muhammed şahım Alidir

Gördüğün ört, görmediğin söyleme

 

Azbî küstahlılar sende ayandır

Sen, ben deme daim hâli şeytandır

Ahte sabitkadem, ehli imandır

Gördüğün ört, görmediğin söyleme (Ergun 1956: 8-9)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Doğum YeriGörüntüle
2Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
4UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Doğum YılıGörüntüle
5Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YılıGörüntüle
7UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Ölüm YılıGörüntüle
8Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Ölüm YılıGörüntüle
10UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Madde AdıGörüntüle
14Betül Avunçd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Madde AdıGörüntüle