Bahadır Yenişehirlioğlu

-
(d. 19 Ocak 1962 / ö. -)
Avukat, Yazar, Oyuncu, Şair
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. Babası Ali Yenişehirlioğlu, annesi Namiye Yenişehirlioğlu’dur (Gürman Şahin, 2018). Dedesi Yenişehirlizâde Ahmet Efendi, İzmir belediyesinin ilk başkanıdır. Amcası Nahit Yenişehirlioğlu (TBMM) ise iki dönem Manisa milletvekilliği yapmıştır. Yazar ilk, orta ve lise öğrenimini Akhisar’da tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesini 1985'te bitirdi. Ağır ceza avukatı olarak çalıştı ve bu mesleği emekli oluncaya dek sürdürdü. Bu süreçte bir yandan da dünyanın birçok yerini gezme fırsatı bularak; Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve daha birçok ülkede halklar ve toplumlar üzerine araştırmalar yaptı. 2013 yılında milletvekilliği adayı oldu. Aynı zamanda Canan Yenişehirlioğlu ile evli, Neyir adında bir kızı ve Talha adında bir oğlu vardır.

Yenişehirlioğlu 2014’ten itibaren oyuncu özelliği ile de ön plana çıkmaya başlamıştır. TRT 1’de yayınlanan Yedi Güzel Adam, Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamit dizilerinde ve Direniş Karatay adlı bir sinema filminde oynamıştır. Oyunculuğunun ve yazarlığının kesiştiği en önemli nokta "dönem tarihi"dir. Yer aldığı filmlerin hepsi dönem filmlerindeki didaktik rollerdir. Yazdığı romanlar ise genellikle geçmiş dönemin önemli olaylarını işlemektedir.

Beyaz Usta Siyah Çırak’ta 12 Eylül; Kerime’de ezanın Türkçe okunduğu yıllar; Son Hasat’ta Menemen Olayı; Aşk Cephesi’nde Çanakkale cephesi; Aşk Çölü’nde Yemen cephesi; Kanaviçe’de tehcir meselesi; Kara Güneş’te de 15 Temmuz darbe girişimi anlatılmaktadır. Tahta At dışında, tüm romanlarının arka planını önemli tarihler, merkezini ise sevdiğinden ayrı kalan âşıklar oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yazarın salt bir tarih değil; tarih perspektifinden farklı meseleleri anlattığı görülmektedir. Tarihî konuları ve siyasî kırılma noktalarını önemser çünkü yazara göre edebî ürünler maziyi ve bugünü bir bütün içinde derleyerek gençlere sunulabilecek en önemli araçtır. Bu yüzden kültürel kodlarımızın muazzamlığını objektif olarak tespit etmeye çalışan Yenişehirlioğlu, tarihi bugün ile harmanlayarak dönemsel gelişmelerin evrensel bakış açısıyla geleceğe aktarılması konusuna özen gösterir. Yazar kendi değerlerimizden utanan, Batı'ya öykünen ve Batılı olmanın çağdaş olmak, aydın olmak, ilerici olmak manasına geldiğine şartlandırılmış bir neslin varlığına inandığını her fırsatta dile getirir (Bulovalı, 2017). Bunun için de romanlarında seçtiği konulara ve yarattığı kahramanların karakterlerine özen gösterir. Yazar, gençliğin yeniden kendi kimliğine kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durmasını önemsemektedir. Romanlarında önemsediği diğer bir konu insanın özellikle kadınların gizemi, ruh dünyası ve aşktır. Her romanda neredeyse farklı bir dünyadan bakan, farklı serüvenler ve dönemler içinde bulunan kadınların ruhları tahlil edilmektedir. Çalışma hayatı boyunca mesleği gereği pek çok olay ve toplumun hemen her kesiminden insana tanık olduğu için roman kahramanları da fiktif dünyasında son derece gerçektir. Yenişehirlioğlu, beşerî aşk kadar ilahî aşkın üzerinde de titizlikle durmaktadır. İnsan-ı kâmil olma yolunda ruhun çilesi, arayış gibi tasavvufî ögeler, romanlarında öne çıkan diğer konulardır. Tasavvufla ruhunu besleyen yazar, günümüzde yozlaşan değerlere dikkatleri çeker. Yazarın hemen her romanında dinî öğelerin, tasavvufî unsurların yer alması onun muhafazakâr yazarlar arasında anılmasına neden olurken, yapılan bir söyleşide bu kutuplaşmayı reddettiği görülmektedir (Gürman Şahin 2017). Yenişehirlioğlu’nun romanlarının üslubuna bakıldığında dikkati çeken en önemli özellik okuyucuyu romanın dünyasına hemen dâhil edebilen, bireyin iç dünyasına seslenen iddialı girişleri olmasıdır. Romalarını belli amaçlar doğrultusunda, titizlikle kaleme alan yazarın dili oldukça açık ve anlaşılırdır. Romanlarında ele aldığı konularla, kullandığı dil, üslup, tekniklerle yazar, Türk edebiyatı içerisinde geleneksel roman yazarları arasına yerleştirilebilir. Zira postmodern anlatılardan oldukça uzak, kurmaca dünyada klasik zaman ve mekânın içerisine oturtulmuş romanlar kaleme almaktadır. Dünü ve bugünü iç içe alarak, sıçramalı bir kurgunun içerisinde, yakın tarihte gerçekleşen önemli olayları çeşitli hikâyelerin dünyasına dâhil edilen romanlar yazmıştır. 2011’de yayınlanan ilk romanı Beyaz Usta Siyah Çırak’ta 12 Eylül darbesinin etkileri nedeniyle yorgun, geleceğine hakiki bir yol arayan romanın başkarakteri Sarp’ın bir mürşidin ardından yaptığı yolculuğu anlatılmaktadır. İkinci eseri Kerime’de yine yakın tarihimizde yaşanan önemli bir hadise olan ezanın Türkçe okutulması meselesini işler. Yazar halk arasında büyük yankı uyandıran bu hadiseyi romanın başkarakteri Kerime üzerinden kurgular. Türkiye'nin 1930'lu yıllarını, toplum içinde yaşanan gelgitlerin ailelere nasıl yansıdığını bir tarihçi gözüyle anlatan gerçekçi bir romandır. Üçüncü romanı Son Hasat’ta da yazar yine yakın tarihin çarpıcı olayını romanına konu edinir. Bu kez 1930 yılında gerçekleşen Menemen olayından bahseder. Yazar bu vakayla okuyucusuna bir bakış açısı kazandırarak vakanın resmî tarihten uzakta yeniden konuşulmasını ve tartışılmasını arzular gibidir. Son Hasat genel olarak kendi seçimlerinden mahrum bırakılmış Hilal ve Alparslan karakterleri üzerinden insanoğlunun güç, itibar, makam ve mevki arzusu karşısındaki zaaflarını sorgulamaktadır. Yazarın dördüncü romanı Aşk Cephesi yine yakın tarihimizin Çanakkale cephesi çarpışması gibi çok kıymetli bir vakasından beslenerek ve Yenişehirlioğlu’nun hemen hemen tüm romanlarında önemseyerek yer verdiği aşk temiyle örülüdür. Romanda iç içe geçmiş iki vaka vardır. Birincisi Aşk Cephesi’nin başkişi Selim ve Angela’nın vakası; ikincisi ise Selim’in okuduğu “Kitap” adlı romanıyla okuyucusunu da dâhil ettiği olaylar zinciridir. Aşk Çölü’nde önceki romanlarında olduğu gibi geçmişin izlerinden bir kadının yüreğindeki tüm acıları, aşkı, bekleyişleri, ümitleri ortaya koyulmaktadır. Yenişehirlioğlu, binlerce askerin şehit olduğu Yemen Cephesi'nin içerisinde, birbirinden ayrı düşen iki kardeşin hikâyesini Yemen türküsüne ve bugüne bağlamaktadır. Kara Güneş’te ise tarih değil, tarihe geçecek önemli bir olaydan bahsedilmektedir. Kara Güneş romanında sıçramalı zamanla hem 15 Temmuz gecesini hem de darbe girişiminin planlayıcısı olan örgütlenmenin yaklaşık kırk yıllık çalışmalarını Manisa’nın bir köyünde yaşayan üç arkadaş ve Hasan öğretmen ile kurgular. Son romanı Tahta At ise tamamen psikolojik olaylar üzerine kurulmuş duygu yüklü bir romandır. Tarihî bir perspektife dayanmayan roman bu yönüyle diğerlerinden ayrılır. Fakat hâkim tema aşk ve onun çevresinden gelişen duygu gerilimleridir.

2020'de yayımlanan Sonra Giyinir Aşk Esvabını kitabında şiirlerini bir araya getirir. Şiirlerde yoğunluklu olarak aşk teması işlenir.  

Kaynakça

Bulovalı, Aişe Hümeyra (2017). “Bir Neslin Yeniden Kimliğine Kavuşması İçin Mücadele Ediyorum” https://www.haberler.com/bir-neslin-yeniden-kimligine-kavusmasi-icin-10187916-haberi/.

Doğan, Özlem, “Eski Türkiye Bizi Kendimize Yabancılaştırmıştı”, http://www.milatgazetesi.com/eski-turkiye-bizi-kendimize-yabancilastirmisti-roportaj,122168.html.

Doğan, Özlem, “Yazar, Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Eski Türkiye’de Kendimize Yabancılaşmıştık”- Söyleşi, Milat Gazetesi, 18 Eylül 2017, Pazartesi.

Gürman Şahin, Asuman, Bahadır Yenişehirlioğlu ile 07. 04. 2017 tarihli yapılan röportaj.

Gürman Şahin, Asuman, Manisalı Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Uluslararası Manisa Sempozyumu, Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, 26-28 Ekim 2017, Manisa.

Gürman Şahin, Asuman, Bahadır Yenişehirlioğlu ile 10. 01. 2018 tarihli yapılan röportaj.

Kübra, Hatice, “Bahadır Yenişehirlioğlu Kerime’yi Anlattı”, http://www.internethaber.com/bahadir-yenisehirlioglu-kerimeyi-anlatti-486869h.htm.

Ünal, Buse, “Amerika’daki Vatandaşlarımız Memleket Meselelerine Vakıflar”, http://www.turkishny.com/interviews/40-interviews/212133-amerikadaki-vatandaslarimiz-memleket-meselelerine-vakiflar.

Yaykan, Muhammed Kâmil, ‘Bahadır Yenişehirlioğlu ile Sanat ve Edebiyat Üzerine”, http://www.diyanetdergi.com/aile-soylesi/item/1494-bahadir-yenisehirlioglu-ile-sanat-ve-edebiyat-uzerine.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2011). Beyaz Usta Siyah Çırak, İstanbul: Meydan Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2011). Kerime, İstanbul: Everest Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2013). Son Hasat, İstanbul: Everest Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2014). Aşk Cephesi, İstanbul: Timaş Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2015). Aşk Çölü, İstanbul: Timaş Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2015). Kanaviçe, İstanbul: Timaş Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2016). Kara Güneş, İstanbul: Timaş Yayınları.

Yenişehirlioğlu, Bahadır (2017). Tahta At, İstanbul: Timaş Yayınları.

http://www.aydindenge.com.tr/guncel/09/05/2015/1877den-2015e-aydinda-milletvekili-secimleri-2-bolum.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2_istatistik.

YouTube TRT 1’de Bugün adlı programdaki röportajdan alıntılanmıştır.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ASUMAN GÜRMAN ŞAHİN
Yayın Tarihi: 10.05.2018
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Beyaz Usta Siyah ÇırakMeydan Yayıncılık / İstanbul2011Roman
KerimeEverest Yayınları / İstanbul2012Roman
Son HasatEverest Yayınları / İstanbul2013Roman
Aşk CephesiTimaş Yayınları / İstanbul2014Roman
KanaviçeTimaş Yayınları / İstanbul2015Roman
Aşk ÇölüTimaş Yayınları / İstanbul2017Roman
Kara GüneşTimaş Yayınları / İstanbul2016Roman
Tahta AtTimaş Yayınları / İstanbul2017Roman
Hünkârım: Bir Tahsin Paşa RomanıTimaş / İstanbul2019Roman
AntikacıTimaş / İstanbul2019Roman
Sonra Giyinir Aşk EsvabınıTimaş Yayınları / İstanbul2020Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEYSÎ, Üveys Çelebi, Üveys b. Mehmedd. 1561 - ö. 1628Doğum YeriGörüntüle
2Cezmi Tahir Berktind. 1903 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
3Timuçin Özyüreklid. 19 Ağustos 1950 - ö. 27 Temmuz 2020Doğum YeriGörüntüle
4Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Doğum YılıGörüntüle
5KÖSE, Bahattin Kösed. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zehra Tapunçd. 08 Aralık 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Ölüm YılıGörüntüle
8KÖSE, Bahattin Kösed. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Zehra Tapunçd. 08 Aralık 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011MeslekGörüntüle
11KÖSE, Bahattin Kösed. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zehra Tapunçd. 08 Aralık 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÖSE, Bahattin Kösed. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zehra Tapunçd. 08 Aralık 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Teomand. 07 Temmuz 1962 - ö. 23 Mart 2011Madde AdıGörüntüle
17KÖSE, Bahattin Kösed. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Zehra Tapunçd. 08 Aralık 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle