BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendi

(d. 1235/1819/1820 - ö. 1295/1878)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Şeyh Bedreddin Efendi, H. 1235 (M. 1819-1820) yılında Tekirdağ’da doğdu. Öğrenimini İstanbul medresesinde tamamladı. İstanbul’da tekke şeyhliği “icazet” aldıktan sonra Tekirdağ’a geldi. Burada kendi adına yapılan tekkede kırk yıl şeyhlik yaptı. Bedreddin Efendi Tekkesi, Tekirdağ’da Süleyman Paşa ilkokulu arkasında ve sadi tarikatinde idi. H. 1295 (M. 1878) yılında Tekirdağ’da öldü (Oy 1995: 35). Kendi adına yapılan türbesinde gömüldü. Bedrî mahlasını kullanan âşığın şiirleri, tasavvuf temalı olup öğreticidir. 

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Matbaası.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Bedreddin” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 372. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmasaydı ger vücûd-ı zât-i pâk-i Mustafa

Gark olurdu cümle tufan-ı belâya ma-sivâ

 

Çün gülistan-ı şefaat goncesi oldu küşâd

Nûr-ı zât-ı pertevin etti cihânı pür ziyâ

 

Cümle meknûnâtın icadına bâdi hilkâtin

Rahmeten li’l alemînsin yâ Habîb-i kibriyâ

 

Neylesün bî-çare ümmet yâ Resulullah aman

Nef ü şeytânî hevâ etmiş esîr ü iptilâ

 

Gerçi kim isyânımız yanında zerre kûh-ı Kaf

Bedriyâ ümmîdimiz ancak resul-ı müctebâ

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 36.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
3HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Doğum YılıGörüntüle
5ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YılıGörüntüle
6HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Ölüm YılıGörüntüle
9HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25MeslekGörüntüle
11ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735MeslekGörüntüle
12HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Osman Remzî Efendid. ? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle
17ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Madde AdıGörüntüle
18HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle