BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendi

(d. 1235/1819/1820 - ö. 1295/1878)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Şeyh Bedreddin Efendi, H. 1235 (M. 1819-1820) yılında Tekirdağ’da doğdu. Öğrenimini İstanbul medresesinde tamamladı. İstanbul’da tekke şeyhliği “icazet” aldıktan sonra Tekirdağ’a geldi. Burada kendi adına yapılan tekkede kırk yıl şeyhlik yaptı. Bedreddin Efendi Tekkesi, Tekirdağ’da Süleyman Paşa ilkokulu arkasında ve sadi tarikatinde idi. H. 1295 (M. 1878) yılında Tekirdağ’da öldü (Oy 1995: 35). Kendi adına yapılan türbesinde gömüldü. Bedrî mahlasını kullanan âşığın şiirleri, tasavvuf temalı olup öğreticidir. 

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Matbaası.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Bedreddin” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 372. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmasaydı ger vücûd-ı zât-i pâk-i Mustafa

Gark olurdu cümle tufan-ı belâya ma-sivâ

 

Çün gülistan-ı şefaat goncesi oldu küşâd

Nûr-ı zât-ı pertevin etti cihânı pür ziyâ

 

Cümle meknûnâtın icadına bâdi hilkâtin

Rahmeten li’l alemînsin yâ Habîb-i kibriyâ

 

Neylesün bî-çare ümmet yâ Resulullah aman

Nef ü şeytânî hevâ etmiş esîr ü iptilâ

 

Gerçi kim isyânımız yanında zerre kûh-ı Kaf

Bedriyâ ümmîdimiz ancak resul-ı müctebâ

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 36.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Doğum YeriGörüntüle
4YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YılıGörüntüle
5MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
7YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Ölüm YılıGörüntüle
10YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905MeslekGörüntüle
11MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
12LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712MeslekGörüntüle
13YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Madde AdıGörüntüle
17MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
18LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Madde AdıGörüntüle