BEDRÎ, Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Hüseyin Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mahmûd Bedreddin’dir. Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi olarak tanındı. Şavak Tekkesi şeyhi Seyyid Celâleddin Efendi’den tarikat dersleri aldı. İstanbul’da Keçeciler'de Hurrem Çavuş Camii karşısında kendine bir tekke inşa ettirdi ve bu tekkede şeyh iken 1187/1773-74 yılında vefat etti. “Da‘vet-i behişt” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı tekkesindedir.

Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’ye göre divan tertip etti. Fakat yangında zayi oldu.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 

Kurnaz, Cemâl, Mustafa Tatçı Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1235-36.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zuhûrun âleme ayn-ı inâyet yâ Resûla’llâh

Tulû‘un bâ‘is-i lutf-ı hidâyet yâ Resûla’llâh

 

Senin dergâh-ı ‘âlîne sürer esved yüzün Bedrî

Diler dâ’im cenâbından şefâ‘at yâ Resûla’llâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 200-201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YeriGörüntüle
2HUSREVd. ? - ö. 1595-96Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YılıGörüntüle
5HUSREVd. ? - ö. 1595-96Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Ölüm YılıGörüntüle
8HUSREVd. ? - ö. 1595-96Ölüm YılıGörüntüle
9HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
11HUSREVd. ? - ö. 1595-96MeslekGörüntüle
12HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HUSREVd. ? - ö. 1595-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Madde AdıGörüntüle
17HUSREVd. ? - ö. 1595-96Madde AdıGörüntüle
18HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle