BEDRÎ, Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilinenler Hüseyin Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mahmûd Bedreddin’dir. Şeyh Mahmûd Bedreddin Efendi olarak tanındı. Şavak Tekkesi şeyhi Seyyid Celâleddin Efendi’den tarikat dersleri aldı. İstanbul’da Keçeciler'de Hurrem Çavuş Camii karşısında kendine bir tekke inşa ettirdi ve bu tekkede şeyh iken 1187/1773-74 yılında vefat etti. “Da‘vet-i behişt” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı tekkesindedir.

Ayvânsarayî (Ekinci 2013: 200)’ye göre divan tertip etti. Fakat yangında zayi oldu.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 

Kurnaz, Cemâl, Mustafa Tatçı Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1235-36.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zuhûrun âleme ayn-ı inâyet yâ Resûla’llâh

Tulû‘un bâ‘is-i lutf-ı hidâyet yâ Resûla’llâh

 

Senin dergâh-ı ‘âlîne sürer esved yüzün Bedrî

Diler dâ’im cenâbından şefâ‘at yâ Resûla’llâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 200-201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
9Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
11SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
12Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
17SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
18Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle