BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendi

(d. ?/? - ö. Cemaziyelahir 1128/Mayıs-Haziran 1716)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Beliğ, Güreşci-zâde/Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendi olarak tanındı. Adının önüne gelen sıfatı kimi kaynaklar Güreşci-zâde; kimi kaynaklar ise Kirişci-zâde olarak okumaktadır. Mehmed Efendi adlı bir zatın oğludur. İstanbul'da doğdu. Eğitim gördükten sonra zamanın âlimlerinin birinden mülazım oldu. Mısır kadılığında bulundu. Cemaziyelahir 1128/ Mayıs-Haziran 1716 tarihinde vefat etti. Silivrikapısı haricinde medfundur.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.103.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 25.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.147.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989).  Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 461.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zülfün göricek cânâ tûl-i emele düşdüm

Geçdükçe o vâdîden semt-i kesele düşdüm

 

Aglardı iki gözüm hâr-ı gam-ı hasretde

Gül yüzünü sultânum gördükde güle düşdüm

 

Dil verdigi sana agyâra tuyurmuşlar

Esrâr-ı dilüm hayfâ fâş oldı dile düşdüm

 

Efsürde-dimâg iken bezminde o sâkînin

Öpdüm elin ayagın çekdüm açıla düşdüm

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ.  C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 461.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Doğum YeriGörüntüle
2BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
3TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Doğum YılıGörüntüle
5BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
6TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Doğum YılıGörüntüle
7Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Ölüm YılıGörüntüle
8BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Ölüm YılıGörüntüle
10Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985MeslekGörüntüle
11BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51MeslekGörüntüle
12TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791MeslekGörüntüle
13Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Madde AdıGörüntüle
17BÂHİR, Sokullu-zâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
18TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Madde AdıGörüntüle