HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Bey

(d. 1243/1828 - ö. 1301/1883)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1243/1828 yılında İstanbul'da doğdu. Koca Yûsuf Paşa'nın biraderi Süleymân Bey-zâde Kâmil Bey'in oğludur. Süleymân Bey-zâde sanıyla tanındı. Meclis-i Vâlâ mazbata odasında görev yaptı. Hasîb Paşa Evkâf Nâzırı iken 1859 senesinde Evkaf mektupçuluğuna tayin ettirdi. Bu görevinden ayrıldıktan sonra diğer bazı memuriyetlerde ve İstanbul Tahrir Memurluğu gibi görevlerde bulundu. 1878 senesinde Adana defterdarlığına tayin olundu. Buradaki görevi sırasında bazı nedenlerden dolayı Adana valisi Ziyâ Paşa ile anlaşmazlığa düştü. Sonunda görevinden azledildi ve bir süre sonra da emekli edildi. "Benim târîh-i azlim Ziyâ Paşa'nın târîh-i vefâtına tesadüf etti." dermiş (İnal 1988: 479). 1301/1883 senesinde İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinde vefat etti. Kabri Kuzguncuk'taki Nakkaş Kabristanı'ndadır.

Hakkı Bey'in üç eşi vardı. Kâdirî tarikatına mensuptu. Vefat ettiği gece on iki imama işaret olmak üzere on iki şamdan getirtip hepsini birden yaktırmıştır. On ikinci mum yanıp bittiği sırada ruhunu teslim eylediğini damadı Rızâ Bey anlatmaktadır.

İyi bir şair olan İsmail Hakkı Bey'in şiirleri bastırılmak üzere vefatından sonra bazı şahıslarca alındı, fakat bastırılamadan kayboldu. Son zamanlarda söylediği şiirlerden otuz gazel, dört tarih, bir tahmis, bir kıt'a damadı eski mutasarrıflardan Rızâ Bey'deydi. 1865 senesinde çıkan Mecmû'a-i İbret-nümâ'da üç gazeli yayımlandı (İnal 1988: 479).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 25.06.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşmenlik eden âdeme gerdûn mu nedir bu

Gendüm gibi ezdi beni tâhûn mu nedir bu

 

Sevdâ-zede-i zülfün imiş ey saçı Leylâ

Zencîre vuran gönlümü mecnûn mu nedir bu

 

Bârân-ı belâ her dem akar dîdelerimden

Fevvâre-i pür-hûn mu ya Ceyhûn mu nedir bu

 

Âh eyliyor âheste işitdim o perîyi

Kendi gibi bir âfete meftûn mu nedir bu

 

Te'sîr-i belîği ediyor Hakkî'yi teshîr

Sohbet degil efsâne mi efsûn mu nedir bu

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 479.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFÎK, Sâcidî-zâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Doğum YeriGörüntüle
2Kıvanç Nalçad. 04 Nisan 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YÂDÎ, Osmand. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂHİDÎ, Edirnelid. ? - ö. 1504-05 ?MeslekGörüntüle
11SÂLİH EFENDİd. ? - ö. Ağustos 1761MeslekGörüntüle
12LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
13FERDÎ, Şeyh Hacı Abdullah Ferdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜLPERÎ HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle
17NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920Madde AdıGörüntüle
18ABDULLAH MÂHİR EFENDİd. 1649 - ö. 1710Madde AdıGörüntüle