BESÎM

(d. ?/? - ö. 1201/1786/87)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hanya Yeniçerilerinden Süleyman Çavuş’un oğludur. Asıl adı İbrahim'dir. Hakkında bilgi veren tek kaynak olan Girit Şairleri’nde hacı olduğuna dikkat çekilmiştir. Hacca gitmeden önce namusuyla attarlık ve arz-ı hâlcilik eden Besîm, hacca gidip döndüğünde ehli keyf arkadaşlarının telkinleriyle  içkiye müptela oldu. 1201/1786/87 senesinde sarhoş ve aklı başında değilken vefat etti (Kurtoğlu 2006: 7).  

Kaynakça

Kurtoğlu, Orhan (2006). Nuri Osman HanyevîGirit Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 24.12.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zihî cây-ı müverrih hoş-edâ dükkân-ı cân-bahşâ

Hoşâ matbû’-i nev-tarh-ı dil-ârâm-ı safâ-inşâ

 

Güzellerden güzeldir habbezârengîn-i ra’nâdır

Ki reşk eyler letâfetde ana her gül-şen-i yek-tâ

 

Dögülmüş hadd-i zâtında gümüş âyînedir rengi

Dizilen tarf-ı sîmînler olupdur tûti-i gûyâ

 

Bu gûne pûte-i hüsne döküp tab’-ı İmâm-zâde

Tarâvet virdi etrâfa cemî’an ol dil-i dânâ

 

Çekiç darbında hâmem dinledi bu güfte-i pâki

Mübârek ola sultânım sana bu mesken-i zîbâ

(Kurtoğlu, Orhan (2006). Nuri Osman HanyevîGirit Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle