MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendi

(d. 1264/1847 - ö. 1328/1910)
divan şairi, şeyhü’l-harem
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1847 yılında Hanya’da doğdu. Girit muhasebecisi Mustafâ Kutbî Efendi’nin oğludur. Öğrenimini Girit’te tamamladıktan sonra burada memuriyete başladı. Daha sonra İstanbul’a geldi ve devletin üst kademelerinde görev aldı. Şeyhü’l-haremlik görevine kadar yükseldi. 1910 yılı Ramazan ayında vefat etti. Merkez Efendi kabristanında gömülüdür. Osmanlı Müellifleri’nde Molla Güranî Camii avlusunda gömülü olduğu yazılıdır.

Sultan Abdülhâmid’in teveccüh ve emniyetine mazhar olmuştur. Devletçe yaptırılan binalara tarih düşürmek onun işi idi. Arap, Fars ve Türk edebiyatlarını iyi bilirdi. Şiirleri hakimane ve mutasavvıfanedir. İlimdeki kudreti şairliğinden üstündür. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretlerinin eserlerinden çok etkilenmiştir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhatasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Tahir (1972). Osmanlı Müellifleri. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 23.10.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kâbil-i hamd-i Hudâvend-i ezel olmaz lisân

Nâm-ı pâk-i Mustafâdan olmadıkça dem-zenân

Allah Allah öyle bir nâm-ı mükerrem kim anın

Her mü’eyyed harfidir miftâh-ı genc-i “kün fe-kân”

Âşinâ-yı hikmet-i ser-beste-i esmâ olur

Eyleyen ol nâmdan derk-i mezâyâ-yı nihân

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 934.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YeriGörüntüle
4ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
6KELAMÎ/GÖLLETLİ KELAMİ BABA, Ahmetd. 1847 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
7HAYDARÎ, Hıdır Hulusid. 1863-1867? - ö. 1910/1917?Ölüm YılıGörüntüle
8FEDÂÎ, İbrahimd. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Ahmed Feyzî, Tebrizlid. 1842 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851MeslekGörüntüle
11SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12CELÂL, Seyyid Ali Celâleddîn Paşad. 1756 - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂZIM, Hüseyin Kâzım Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
16PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle
17KIDÎRÎ, Yusufd. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle