MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendi

(d. 1264/1847 - ö. 1328/1910)
divan şairi, şeyhü’l-harem
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1847 yılında Hanya’da doğdu. Girit muhasebecisi Mustafâ Kutbî Efendi’nin oğludur. Öğrenimini Girit’te tamamladıktan sonra burada memuriyete başladı. Daha sonra İstanbul’a geldi ve devletin üst kademelerinde görev aldı. Şeyhü’l-haremlik görevine kadar yükseldi. 1910 yılı Ramazan ayında vefat etti. Merkez Efendi kabristanında gömülüdür. Osmanlı Müellifleri’nde Molla Güranî Camii avlusunda gömülü olduğu yazılıdır.

Sultan Abdülhâmid’in teveccüh ve emniyetine mazhar olmuştur. Devletçe yaptırılan binalara tarih düşürmek onun işi idi. Arap, Fars ve Türk edebiyatlarını iyi bilirdi. Şiirleri hakimane ve mutasavvıfanedir. İlimdeki kudreti şairliğinden üstündür. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretlerinin eserlerinden çok etkilenmiştir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhatasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Tahir (1972). Osmanlı Müellifleri. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 23.10.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kâbil-i hamd-i Hudâvend-i ezel olmaz lisân

Nâm-ı pâk-i Mustafâdan olmadıkça dem-zenân

Allah Allah öyle bir nâm-ı mükerrem kim anın

Her mü’eyyed harfidir miftâh-ı genc-i “kün fe-kân”

Âşinâ-yı hikmet-i ser-beste-i esmâ olur

Eyleyen ol nâmdan derk-i mezâyâ-yı nihân

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 934.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED ŞEFİK EFENDİ, Hanyalıd. ? - ö. 12.09.1871Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Osman, Hanyevîd. 1767 - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6Recaizade Mahmut Ekremd. 1 Mart 1847 - ö. 31 Ocak 1914Doğum YılıGörüntüle
7SAİD, Kırşehirlid. 1835 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8MİÇO, Mustafad. ? - ö. 1910?Ölüm YılıGörüntüle
9Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Ölüm YılıGörüntüle
10SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
11HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851MeslekGörüntüle
12RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAMDÎ, Sıyam-zâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EŞREF, İstanbullud. ? - ö. 1848 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
16MEHMED, Silahdar Seyyid Mehmed Paşad. ? - ö. Eylül 1757Madde AdıGörüntüle
17NÂZİKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle