BEZMÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1149/1736-37)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Tekirdağ'da doğdu. 1149/1736-37 yılında vefat etti. Şair, Remzî Osman'ın kardeşidir. Bezmî mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 26.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. 2. Kaşgar Neşriyat. İstanbul. 1307.

Kurnaz Cemal  ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Os­manlı Müellifleri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 97/373.

Mehmed Süreyya (1308-15). Sicill-i Osmânî. C.2.  İstanbul: Matbaa-i Âmire. 16.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mey-i nâbı satar pîr-i mugân havf-ı yasak tutmaz

Gelen rindânı yollar birine hiçbir çanak tutmaz

Şu denlü bâde-i dûşîneden mestâne olmuş kim

Vücûdı câm-ı mey mânendi ditrer el ayak tutmaz

Bu gündür ayş u nûşun vakti fevt itmek degil lâyık

Bilürsin kârbân-ı ömri zâhid oturak tutmaz

Asâ ile içürdi dime sûfi pîr-i mey-hâne

Elinde ihtiyârun başına kimse çomak tutmaz

Mezâk olmuş gam u efkâr ile ta'n eyleme sûfî

Kelâm-ı nâ-sezâya Bezmî-i şeydâ kulak tutmaz

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YeriGörüntüle
2Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YeriGörüntüle
3HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YılıGörüntüle
5Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YılıGörüntüle
6HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Ölüm YılıGörüntüle
8Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Ölüm YılıGörüntüle
9HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Madde AdıGörüntüle
14Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Madde AdıGörüntüle
15HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Madde AdıGörüntüle