BÎÇÂRE, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1665)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Bîçâre mahlasını kullanan mutasavvıf şairin asıl adı Mehmed Efendi’dir. Şeyh Mehmed Efendi'nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. Müjgan Cunbur’un Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde verdiği bilgiye göre Bîçâre, Bursa’da doğmuştur. Yakubzade diye tanınan şair, babası Şeyh Yakub Efendi’den tarikat eğitimini almış ve babasının yerine şeyh olmuştur. Bîçâre, Bursa’da 1665 yılında vefat etmiş ve dergâh bahçesinde babasının yanına gömülmüştür. “Nakl itdi bu cihândan Ya’kûb Efendizâde” ve “Hû idüb Ya’kûb Efendîzâde rıhlet eyledi” mısraları ölümüne düşürülen iki tarihtir. Bîçâre’nin yerine oğlu İbrahim Efendi şeyh olmuştur (2002: 267). Bîçâre’nin yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde, Bîçâre’nin XVI. asırda yazılan bir şiir mecmuasında bir ilahisi bulunduğu belirtilmiştir (1977: 426). Sadeddin Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri adlı eserinde, Bîçâre’nin ilahisi yayımlanmıştır (1936-1945: 850).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Bîçâre”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay.  267.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

“Bîçâre” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 426.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Çün aşkından irdi eser

Pervâne gibi serbeser

 

Aşk deryâsı cûş eyledi

Derdlerine duş eyledi

 

Bülbül düş olsa sazuma

Çün görünmez dost gözüme

 

Arab’ı Acem’i gezdim

Derdimi dermandan sezdim

 

Ademden urdum yine dem

Aşk olıcak sertâkadem

 

Bîçâre kîl ü kal ile

Geçersin aşkı yol ile

 

Yanmak muhâl oldı bana

Yanmak muhâl oldı bana

 

Gamgin gönlüm hoş eyledi

Yanmak muhâl oldı bana

 

Hayran kalaydı sözüme

Yanmak muhâl oldı bana

 

Nefsin hevâsından bezdim

Yanmak muhâl oldı bana

 

Şu fena dünyayı nidem

Yanmak muhâl oldı bana

 

Aldarsın halkı âl ile

Yanmak muhâl oldı bana

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 85.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010Doğum YeriGörüntüle
2Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010Doğum YılıGörüntüle
5Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010Ölüm YılıGörüntüle
8Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010MeslekGörüntüle
11Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Arzu Çurd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Metin Güvend. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010Madde AdıGörüntüle
17Pınar Kürd. 15 Nisan 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle