FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlı

(d. 1266/1850 - ö. 1329/1911)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1266/1850 senesinde Tekirdağ'da doğdu. Kısa bir süre iptidai bir tahsil gördü. Buna rağmen ailesinin tasavvuf edebiyatına olan vukuf ve geniş bilgisinden istifade ederek kendisini yetiştirdi. Döneminde önemli bir şair ve şeyh olan, Emînî ve Hâfız mahlaslarıyla şiirler yazan Hâfız Emîn Efendi ile evlendi. Bu evliliği sırasında vaktinin büyük bir çoğunluğunu okuyup yazarak geçirmiş ve birçok da şiir yazmıştır. Kocasının şeyh olarak bulunduğu Kırklar Tekkesi'nde yirmi sene kadar türbedarlık yaptı. Fatma Hanım 1329/1911 yılının Mayıs ayında vefat etti ve Kırklar Tekkesi'nde kendisinden 28 sene kadar önce vefat eden kocasının yanına defnedildi.

Fatma Hanım çok bilgili, sözünden sohbetinden istifade edilir bir kadın idi. Birçok şiir de yazmıştı. Oğlan Şeyh İbrahim ve Ahmed Sarbân-ı Velî Dîvânlarını tamamen ezberlemiş ve bu şairlerin bazı gazellerine de nazireler yazmıştı. Şiirlerinin çoğu tasavvuf muhtevalıdır. A. Hilmi Yacebaş'ın Tekirdağlı Şairler adlı eserinde iki gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. Tekirdağ: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.02.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Pûte-i zilletde kâl etdi beni üstâd-ı aşk

Noldu bilmem şimdi bende zerre benlik kalmadı

Cânımı cânâna teslîm eyledim kurbân gibi

Kaydımı sildim cihândan tîg-bendlik kalmadı

Sen Emînî ile bir etdin sözü ayne'l-yakîn

Gizli sırlar meydan aldı ayn-ı cemlik kalmadı

Mâye-i esrâr-ı dil peymânesin nûş eyleyip

Hâne-i kalbimde aslâ başka renklik kalmadı

Tîg-ı müjgânımla kazdım kaf dağın mahv eyledim

Zâhir oldu gizli kuşlar perde-zenlik kalmadı

Hızr-veş âb-ı hayâtı nûş edip kandım bu gün

Gark olup ummân-ı bahre senlü benlik kalmadı

Söyleme Fatma Bacı bilmez seni bî-derd olan

Deme kim Hak sevgisinden gayri şenlik kalmadı

(Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. 64.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎ, Rasimd. 1854 - ö. 1907-1909?Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4KEL BAHŞİ, Annaberdi Aydoğduoğlud. 1850 - ö. 1923Doğum YılıGörüntüle
5CÛDÎ, Merzifonlu Muallim İbrâhîm Cûdîd. Kasım 1850 - ö. 19 eylül 1931Doğum YılıGörüntüle
6CELÂLÎ, Ahmedd. 1850 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Konyalıd. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Hüseyin Fahreddîn Deded. 1854 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10SAMITLI HÖRÜ, Huriyed. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912MeslekGörüntüle
12RABİA SULTAN, Rabia Barışd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KİRÂMÎ, Buhâralıd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEŞ'ET, Ahmed Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂKÎ, Mehmed Efendid. 1758-59 - ö. 1831-32Madde AdıGörüntüle
17ÂŞIK KIZI, Hacı Lütfiye Hanımd. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Çömez-zâde Mehmed Şevkî Efendid. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle