CEHDÎ, Abdullah Ağa

(d. 1150/1737-38 - ö. 1213/1798-99)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Bağdat'a daha sonra yerleşen Gürcü İdris Ağa'nın oğludur. 1150/1737-38 senesinde Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Abdullah'tır. Bağdat yakınlarında Hacı Kara Köyü'nün sahibidir. 63 sene yaşadı. 1213/1798-99 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 92-93).

Tezkire yazarı Hatîbî'nin babası ile irticalen söylediği beyit söz konusu tezkirede yer alır. Ayrıca Es'ad Efendi'nin "Rûyundaki hâlet gül-i sâgarda bulunmaz / Agzındaki lezzet leb-i kevserde bulunmaz" matlalı gazeline aşağıdaki beyitlerle başlayan bir nazire kaleme aldı: 

Hüsnündeki tâbiş meh-i enverde bulunmaz

La'lindeki revnak gül-i ahmerde bulunmaz

 

Kaddinde olan şîve-i reftâr efendim

Ne Tûbâ-i cennette ne ar'arda bulunmaz

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âh kim ol bî-vefâ âşıklara mâ'il değil

Lutfuna üftâde vü bî-çâreler nâ'il değil

 

Ger rakîbin maksadı hâsıl olursa neyleyem

Âşıkın aslâ niyâz u matlabı hâsıl değil

 

Zehr-i hicrân sâ'at ile n'ola te'sîr eylese

Kim helâhil Cehdiyâ anın gibi kâtil değil

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 93.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
2AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YeriGörüntüle
4MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
5AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YılıGörüntüle
7MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
8AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9AHDÎd. ? - ö. 1593-94Ölüm YılıGörüntüle
10MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHDÎd. ? - ö. 1593-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
14AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
15AHDÎd. ? - ö. 1593-94Madde AdıGörüntüle