HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Muhammed Efendi'dir. Seyyid Ahmed Efendi'nin oğludur. Bir müdet işsiz kaldı. Daha sonra Masrafhane-i Âmire'de kâtiplik görevinde bulundu. Dursun Yûsuf Efendi ve Hasan Efendi'nin hizmetinde bulundu. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şairin "Tırâş etmiş hatın ruhsârını tenvîr edip gelmiş / Bilâd-ı Rûm'u hüsnü tîg ile teshîr edip gelmiş" matlalı gazeline tezkire yazarı Hatîbî şu matlalı gazeli nazire olarak yazdı: "Ruhunda hatt ile ve'l-leylî'yi tahrîr idüp gelmiş / Veyâhud Sûre-i Nûr'u güzel tefsîr idüp gelmiş". Ayrıca Râgıb Paşa'nın "Uydurmuş" redifli gazeline de hem Hilmî hem de Hatîbî'nin yazdığı nazireler Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd'da kayıtlıdır. Hilmî'nin Farsça şiirleri de bulunmaktadır. Bunlardan birisi söz konusu tezkirede kayıtlıdır. Muamma söylemekte ustadır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Muamma

Mihr ü mâha ruh-ı yâr eyledi bahş-ı envâr

Bu sebebdendir iderler ser-i kûyunda karâr

Merdüm-i çeşmim anı görse ider istikbâl

Şükr-i bî-had gözüm içinde o mâhın yeri var

Bir şeb-i fırkata düşdüm ki bulunmaz haddi

Şemveş başın içün yandı gamından dil-i zâr

Dâmen-i vaslı ele girse ferâmûş eyleye

Gam-ı hicrini anın bûs-ı lebi ile şumâr

Cevri terk eyle aman âlemiyâna görme revâ

Diyeler yâr tabîb ola vü âşık bîmâr

Leb-i la'li açılup eylese izhâr-ı suhen

Eyler ihyâ nice bin mürde-dili İsâ-vâr

Dîde-i Hilmî-i bî-çâre o şûhu göreli

Yaş yerine akıdıp hûn-ı cigerden enhâr

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 112)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
2FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Doğum YeriGörüntüle
3HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
5FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Doğum YılıGörüntüle
6HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Ölüm YılıGörüntüle
8FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Ölüm YılıGörüntüle
9HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
11FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556MeslekGörüntüle
12HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Madde AdıGörüntüle
17FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Madde AdıGörüntüle
18HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle