Çelebi, Şeyh Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Çelebi olup Hüseyin Efendi adlı birinin oğludur. İyi bir eğitim gördü. Kınalızâde Hasan Çelebi, onun için bütün faziletleri ve erdemleri kendisinde toplamış bir zat olarak bahsetmektedir. Sinan Çelebi Efendi'nin oğlunun da içinde bulunduğu fazilet sahibi kimselerden dersler  alarak ilim sahasında kendini geliştirdi. Olgunlaştıkça babasına benzediğini ve ilimde tıpkı babası gibi yüksek mertebelere sahip olduğu kaydedilmektedir. Hasan Çelebi, şiirinden övgüyle bahsetmektedir.   

 

Kaynakça

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.)(2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738/,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014]

Yılmaz, Hulusi (2013). "Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmed Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış" . NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2): 121-130.

Yüser, Hür Mahmut (2013). "Sünbüliyye". İslam Ansiklopedisi. C.38. İstanbul: TDV Yay. 136-140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

   ‘İlm ü kemâl-i fazl iledür iftihârımız

  ‘Âlemde mansıb ile degül i’tibârımız

  Hâk oldum ise şimdi n’ola rûzgâr ola

 ‘Ayn-i ‘adûya gör neler ider gubârımız

 Mir’ât-ı kalbi gerçi şikest eyledi felek

  Hayr itmez anların ana da inkisârımız

  Mihnetler ile kârımızı zâri eyledi

  Çokdur sitâre ile bizim kârzârımız

  Girdâb-ı gamda keştî-i dil kala mı Hasan

  Bir gün muvâfık olmaya mı rûzgârımız

 (Sungurhan Eyduran, Aysun (2009).  Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). kulturturizm.gov.tr /Eklenti/10738/, tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014].)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYİNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYİNd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYİNd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27MeslekGörüntüle
12HÜSEYİNd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Ahmetd. 1859 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYİNd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle