Çelebi, Şeyh Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Çelebi olup Hüseyin Efendi adlı birinin oğludur. İyi bir eğitim gördü. Kınalızâde Hasan Çelebi, onun için bütün faziletleri ve erdemleri kendisinde toplamış bir zat olarak bahsetmektedir. Sinan Çelebi Efendi'nin oğlunun da içinde bulunduğu fazilet sahibi kimselerden dersler  alarak ilim sahasında kendini geliştirdi. Olgunlaştıkça babasına benzediğini ve ilimde tıpkı babası gibi yüksek mertebelere sahip olduğu kaydedilmektedir. Hasan Çelebi, şiirinden övgüyle bahsetmektedir.   

 

Kaynakça

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.)(2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738/,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014]

Yılmaz, Hulusi (2013). "Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmed Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış" . NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2): 121-130.

Yüser, Hür Mahmut (2013). "Sünbüliyye". İslam Ansiklopedisi. C.38. İstanbul: TDV Yay. 136-140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

   ‘İlm ü kemâl-i fazl iledür iftihârımız

  ‘Âlemde mansıb ile degül i’tibârımız

  Hâk oldum ise şimdi n’ola rûzgâr ola

 ‘Ayn-i ‘adûya gör neler ider gubârımız

 Mir’ât-ı kalbi gerçi şikest eyledi felek

  Hayr itmez anların ana da inkisârımız

  Mihnetler ile kârımızı zâri eyledi

  Çokdur sitâre ile bizim kârzârımız

  Girdâb-ı gamda keştî-i dil kala mı Hasan

  Bir gün muvâfık olmaya mı rûzgârımız

 (Sungurhan Eyduran, Aysun (2009).  Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ (Metin A). kulturturizm.gov.tr /Eklenti/10738/, tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.07.2014].)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
2ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Doğum YeriGörüntüle
4CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
5ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Doğum YılıGörüntüle
7CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
8ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Ölüm YılıGörüntüle
10CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620MeslekGörüntüle
11ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014MeslekGörüntüle
13CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
17ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Bekir Sıtkı Erdoğand. 8 Aralık 1926 - ö. 24 Ağustos 2014Madde AdıGörüntüle