CUM’A, Seyyid

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cum’a mahlaslı şair hakkında biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ona yer verilen tek eser Kâsımî tarafından derlenen Bahru’l-Ma’ârifSandûkatu’l-Ma’ârif veya Mecmû’atü’l-Ma’ârif isimleriyle de anılan Kâsımî Mecmû’asıdır. Bu mecmua 1034/1625 yılında yazıldığına göre Cum’a’nın en erken 16. en geç de 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını söylemek mümkündür. Ayrıca esere alınan gazelin başında geçen “Seyyid Cum’a Mûsulî” ifadesinden “Cum’a” mahlaslı bu şairin Musullu olduğu veya Musul’da yaşadığı anlaşılmaktadır. Mecmuadaki gazelinin dışında ne şair ne de eserleri hakkında başka bir bilgi tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Kâsımî. Bahru’l-Ma’ârif. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu. ASL Mec 625.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET İÇLİ
Yayın Tarihi: 01.06.2018
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Ey ruhun şem’ine pervâne dil-i nâlânum

Eyledi âleme rüsvây beni efgânum

Gör ne mahrûk-ı harîk itdi firâkun odı

N’ola ger irişesin hüsrev-i âlî-şânum

Gözlerüm yaşı müdâm turmayup akar ne içün

Hâk-i pâyunla nigâr eyle benüm dermânum

Beni Ya’kûb-sıfat kûr u za’îf eyleme kim

Sana lâyık mıdur ey Yûsuf-ı pur-Ken’ânum

Iyd-ı vaslunda şehâ Cum’ayı kurbân ide gör

Nite İsmâ’île emr oldı benüm sultânum

(Kâsımî. Bahru’l-Ma’ârif. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu. ASL Mec 625. vr.31a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂTIKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YeriGörüntüle
4NÂTIKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
7NÂTIKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Ölüm YılıGörüntüle
10NÂTIKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11MeslekGörüntüle
13NÂTIKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂTIKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Madde AdıGörüntüle