KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında Mustafa Safayî Efendi'nin Tezkire-i Safayî  adlı tezkiresinde bilgi bulunmaktadır. Asıl adı Muharrem'dir. Muharrem Kâmî, Yunus Sami Bey'in oğludur. Musullu olup vezirlere divan kâtipliği görevinde bulundu. İnşa alanında oldukça yetenekliydi. Mürettep divanı vardır. Safayî'ye göre şiirleri hayal yönüyle başarılı değildir. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 519.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 848.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 364.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.04.2015
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Lebiyle hatt-ı reyhân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Hızr tek âb-ı hayvân âşnâ olmuş bulunmuşlar

O zülf-i anber-efşânun gören dir gül-izârında

Acebdür küfr ü îmân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Gönül murgın meger bend eylemek istermiş ol âfet

Ki hatt-ı hâl-i çendân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Gam-ı zülf ile ser-gerdân ider uşşâkı cânânum

Elinde gûy-ı çevgân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Elinde Kâmiyâ câm u kenârında o şîrîn-leb

Seninle sad-ı devrân âşnâ olmuş bulunmuşlar

***

Kimi râ söylemiş ebrûlarun vasfında kibriyâ

Hele dîvâneye sor togrusın aslâ riyâ bilmez

***

O meh ki arz-ı cemâl itdi ref' idüp burka

Güneşdür ol kamerin yakası ana matla

Bu hüsn-i hattile yâkût leblerindir iden

Kalem-tırâş-ı gama üstühânımı makta

Şarâb az diyü taallül eyleme çok

Ayagı sun elüme küllü dâhilun yenfau

Visâle itme tama-ı seyre kâni ol Kâmî

Zelîl-i ehl-i tamadur azîzun men yaknau

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 519.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
2BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?MeslekGörüntüle
5RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
6FASÎHÎ, Mehmed Fasîhî Efendid. ? - ö. 1693/1694MeslekGörüntüle
7SEDÎDÂd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FENNÎ, Mehmed Fennîd. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HARÎKÎ, Harîkî-i Bağdâdîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Madde AdıGörüntüle
11TEVFİK, Tevfik Efendid. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle
12SA’DÎ, Mehmed Sa’dî Beyd. 1839 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle