KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında Mustafa Safayî Efendi'nin Tezkire-i Safayî  adlı tezkiresinde bilgi bulunmaktadır. Asıl adı Muharrem'dir. Muharrem Kâmî, Yunus Sami Bey'in oğludur. Musullu olup vezirlere divan kâtipliği görevinde bulundu. İnşa alanında oldukça yetenekliydi. Mürettep divanı vardır. Safayî'ye göre şiirleri hayal yönüyle başarılı değildir. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 519.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 848.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 364.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.04.2015
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Lebiyle hatt-ı reyhân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Hızr tek âb-ı hayvân âşnâ olmuş bulunmuşlar

O zülf-i anber-efşânun gören dir gül-izârında

Acebdür küfr ü îmân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Gönül murgın meger bend eylemek istermiş ol âfet

Ki hatt-ı hâl-i çendân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Gam-ı zülf ile ser-gerdân ider uşşâkı cânânum

Elinde gûy-ı çevgân âşnâ olmuş bulunmuşlar

Elinde Kâmiyâ câm u kenârında o şîrîn-leb

Seninle sad-ı devrân âşnâ olmuş bulunmuşlar

***

Kimi râ söylemiş ebrûlarun vasfında kibriyâ

Hele dîvâneye sor togrusın aslâ riyâ bilmez

***

O meh ki arz-ı cemâl itdi ref' idüp burka

Güneşdür ol kamerin yakası ana matla

Bu hüsn-i hattile yâkût leblerindir iden

Kalem-tırâş-ı gama üstühânımı makta

Şarâb az diyü taallül eyleme çok

Ayagı sun elüme küllü dâhilun yenfau

Visâle itme tama-ı seyre kâni ol Kâmî

Zelîl-i ehl-i tamadur azîzun men yaknau

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 519.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YeriGörüntüle
3HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraMeslekGörüntüle
5ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
6MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMeslekGörüntüle
7ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9BÜLBÜL /BÜLBÜLÎ, Bülbül Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HALVETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11SÂLİH, Mütevellî-zâde Âgâhd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle