NÂTIKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Musullu'dur. Farsça ve Arapça öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Tasavvufî gazellerinin yanında terci, tahmis ve müseddesleri bulunmaktadır.

Dîvân'ı hakkında bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Özer 2006).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman. Gülşen-i Şuara. e.kitap.kultur.turizm.gov.tr.[1.1.2015].

Özer, Sait (2006). Nâtıkî Dîvânı (karşılaştırmalı metin-inceleme). Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022

Eserlerinden Örnekler

Sirişkün nakdin ey çeşmüm o sîm-endâme ter göster

Kef-i pâyine ‘arz it mâcerâyı bir hüner göster

 

Hemîşe sîne sûzân ol dilâ nâr-ı mahabbetden

Hayâl-i yâre karşu çık şeb-i gamda fener göster

 

İrürse hançer-i müjgânı bî-bâk ol kaşı rânun

Er ol meydân-ı ışk içre siper tutma ciger göster 

 

Kemend-i zülf-i yâri tut mahabbet bahrine gavs it

Ne denli huşk-i leb olsan sadef gibi güher göster

 

Erbâb- ı nâzdan ser-mestdür ol gözleri âhû

(Eserde üç nokta ile) ür sînede ey dil kebâb ol mâ-hazâr göster

 

Adem eyle vücûdun Nâtıkî fikr-i dehân ile

Bu esrâr- ı nihândan gayre sakın bir eser göster

(Solmaz, Süleyman. Gülşen-i Şuara. e.kitap.kultur.turizm.gov.tr.[1.1.2015]. 293.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5AMRÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1523/24?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6SİYÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ŞEMSÎ, Şemsî-i Ankaravîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8HİMMETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9ADLÎ, Mustafa Adlî Efendid. ? - ö. 1672-73Madde AdıGörüntüle