DÂNÂ/Ferezdak İbrâhîm Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yanbolu’da doğdu. Ferezdak İbrâhîm Çelebi adıyla tanınan şair, Bahadır Giray’ın nedimlerindendir.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin-Sözlük). Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ( 43):49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78470/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html [erişim tarihi: 09.02.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Vücûd-ı pâk-ı Bahâdır Girây Sultân’un

Belâ-yı dehrden olsun Hudâ nigeh-bânı

Müsâfirâna şeb ü rûz bezl-i ni‘met içün

Yol üzre kıldı binâ bu müferrih eyvânı

Salâ mücâvir ü ahbâbühüm buyursunlar

Döşendi kasra müheyyâ-simât-ı tûlânî

Meger bu hâne degül Mîr-‘İmâd kıt‘asıdur

Ki tâze tarzı alur fehm-i ‘akl-ı insânı

Yıkardı reşk ile tâk-ı Havernak’ı görse

Bu tarh-ı tâzeyi Behrâm-ı Gûr-ı hâkânî

Mübârek eyle Hudâyâ bu tâkı sâhibine

Yanınca şâd ola devletle cümle ihvânı

Dirîg etme ilâhî kemâl-i lutfundan

Hemîşe cümlesine mahz-ı lutf-ı Rabbânî

Garaz du‘â ise hayrü’l-kelâm kıl ey Dânâ

Yeter bu mertebe îrâd-ı nutk-ı cesbânî

Didi bu hâneyi Dânâ görince târîhin

Zihî makâm-ı şerîf ü bülend-i sultânî

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78470/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 82-83.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Doğum YeriGörüntüle
2MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıDoğum YeriGörüntüle
3ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıDoğum YılıGörüntüle
6ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
8MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıÖlüm YılıGörüntüle
9ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868MeslekGörüntüle
11MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıMeslekGörüntüle
12ZEBÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
17MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıMadde AdıGörüntüle
18ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle