DÂVÛD, Dâvûd Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süleymân Dede adında bir zatın oğlu olan Dâvûd, Antakya’da doğdu. Ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Zincirkıran Mehemmed Dede (ö. ?)’ye intisap etti ve onun hizmetinde tahsil gördü. Şeyhinin vefatı üzerine seyahatlere çıktı. Seyahatlerinden birinde Alî Mest Sultân adında biriyle Buhara’dan Anadolu’ya geldi. Daha sonra seyahatlerini tamamlayarak Kudüs civarındaki Mevlevî zaviyesinde inzivaya çekildi. İnzivadayken Konya Mevlânâ Dergâhı çelebisi tarafından Mısır Mevlevîhanesi şeyhliğine atandı ve ömrünün sonuna kadar burada şeyhlik yaptı. Bu süre boyunca Mısır Mevlevî dergâhı, ariflerin ve âlimlerin toplandığı bir mekân haline geldi. Dâvûd Dede, Sultân I. Bâyezîd devrinde (sal. 1389-1402) hayatta idi. Dâvûd’un eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Hakkındaki sözlerinden şairliğini beğendiği anlaşılan Esrâr Dede’nin (Genç 2000: 189) bildirdiğine göre Dâvûd, pek çok ilimde geniş bilgi sahibi biri ve Farsça şiir söylemede kâmil bir şairdi. Onun aşağıdaki şiiri de aruza ve dile hâkimiyetini göstermektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 03.08.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Süleymân-ı zamânun mûr-ı miskînin alup Dâvûd

Masâf-ı dîv-i nefsünde zirih-pûş-ı tecerrüd ol

Bedendür taht-ı ber-bâdı hıred Âsaf gönül mühri

Bu esbâb-ı sa’âdetle şeh-i mülk-i teferrüd ol

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 190.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976MeslekGörüntüle
11Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015MeslekGörüntüle
12ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraMeslekGörüntüle
13Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Madde AdıGörüntüle
18ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraMadde AdıGörüntüle