DEBÎR, Mirza Muhammed

(d. ?/? - ö. 1229-30/1814)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Gürcü asıllı olup İran yakınlarındaki Karabağ'da doğdu. Asıl adı Mirza Muhammed Debîr'dir. Farsça kâtipliğiyle görevliydi. 1229-30/1814 yılında vefat etti.

Şiirde Debîr mahlasını kullandı. Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Hatîbî eserinde şairin Farsça kaside ve gazelinden örneklere yer vermiştir. Râgıp Paşa'nın "uydurmuş" ve Hâkî Efendi'nin de "bakar" redifli gazeline nazire yazdı. Kitabet ve inşa sanatında yeteneği ve güzel yazıda ustalığıyla tanındı (Akkuş 2008: 128-132).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Debistân-ı melâhatda ele tâ-hâme uydurmuş

Ben-i bî-çâre katline aceb bir nâme uydurmuş

Mutarrâ zülfünü tarf-ı binâ-keş sende gördükde

Didi hattât-ı devrân anı bir hoş lâme uydurmuş

Ne âfetdir o şûh-ı çeşm-i şîrîn-kâr kim her dem

Yerinde perde-i dilden kadine câme uydurmuş

Perîşân etmege akd-i nizâm-ı âşıkı her gün

Perîşân zülfü ile bir diğer hengâma uydurmuş

Kara giymiş o günden âşık-ı bî-çâre kim cânân

Hudûd-ı mülk-i Rûmî’sin sevâd-ı şâma uydurmuş

Kad ü haddeyni çün serv-i gül-i hamrâya benzetmiş

Şarâb-ı la'lini hem bâde-i gül-fâma uydurmuş

Debîrâ bilmezin [ben] ki ne itmiş senin hakkında

Yine ol la'l-i güher-bârını düşnâma uydurmuş

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 130.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Doğum YeriGörüntüle
2Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YeriGörüntüle
3NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Doğum YılıGörüntüle
5Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YılıGörüntüle
6NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Ölüm YılıGörüntüle
8Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Ölüm YılıGörüntüle
9NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45MeslekGörüntüle
11Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982MeslekGörüntüle
12NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866MeslekGörüntüle
13ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Madde AdıGörüntüle
17Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Madde AdıGörüntüle
18NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Madde AdıGörüntüle