DERVİŞ ÇELEBİ, Kestelli/Köstendilli Mustafeyn-zâde

(d. ?/? - ö. ?/III. Murad dönemi ortaları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirnelidir. Hasan Çelebi Tezkiresi’nde (Sungurhan 2009: 314) Kestelli/Köstendilli Mustafası olarak bilinen bir kadının oğlu olarak gösterilir. Sehî Tezkiresi’nde (İsen 1998: 253) ise "Kestelli Mustafa adıyla bilinir" ibaresi vardır. III. Murad dönemi ortalarında vefat etti.

Kaynakça

 

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen , Mustafa (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Bihişt. Ankara: Akçağ Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 19.07.2014].

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul: Mihrân Matbaası.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kadd-i dil-cûyun hayâli dîde-i hun-âbda

Gûyiyâ bir serv-i ra’nâdur kenâr-ı âbda

 

Düşdi gönlüm yine bir ruhları berg-i semene

Râstî şîve ider kâmeti serv-i çemene

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0.[erişim tarihi: 19.07.2014]. 314.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIZRÎd. ? - ö. 1562/63Doğum YeriGörüntüle
2MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Doğum YeriGörüntüle
4HIZRÎd. ? - ö. 1562/63Ölüm YılıGörüntüle
5MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Ölüm YılıGörüntüle
7HIZRÎd. ? - ö. 1562/63Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HIZRÎd. ? - ö. 1562/63Madde AdıGörüntüle
11MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Madde AdıGörüntüle