DERVÎŞ, Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1240/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi'dir. Şiirlerinde Dervîş mahlasını kullandı. Ârif Hikmet (Çınarcı 2007: 51)’te Seyyid Mehmed Dervîş Efendi olarak geçen şair, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 278)’de Mehmed Es‘ad Derviş Efendi, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 415)’de Seyyid Derviş Mehmed Emin Efendi olarak kayıtlıdır. Nuruosmaniye hatibi Halepli Hacı Hüseyin Efendi’nin oğlu olduğundan Nuruosmaniye Hatibizâde olarak tanındı. Medrese öğrenimini tamamladıktan ve gerekli imtihanları verdikten sonra icazet aldı ve müderris oldu. Sonra Haremeyn Müfettişi oldu, Üsküdar kadılığı yaptı. Edirne payesini aldı. 1239/1823 yılında Medîne-i Münevvere kadısı oldu. Bu görevde iken 1240/1824-25 yılında vefat etti. Mezarı Medine’dedir.

Ârif Hikmet'e göre Mecmû'a-i Eş'âr'ı, âdâbdan bahseden bir Risale’si ve Arâyis-i Hâdimî üzerine bir şerhi vardır (Ârif Hikmet Tezkiresi: 22). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 415.

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi, AE Tarih. Nr. 789.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 21.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 99.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET ARSLAN - BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
2Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Doğum YeriGörüntüle
3KANDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
5Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Doğum YılıGörüntüle
6KANDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
8Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Ölüm YılıGörüntüle
9KANDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837MeslekGörüntüle
11Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005MeslekGörüntüle
12KANDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KANDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
17Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Madde AdıGörüntüle
18KANDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle