DERVÎŞ, Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1240/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi'dir. Şiirlerinde Dervîş mahlasını kullandı. Ârif Hikmet (Çınarcı 2007: 51)’te Seyyid Mehmed Dervîş Efendi olarak geçen şair, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 278)’de Mehmed Es‘ad Derviş Efendi, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 415)’de Seyyid Derviş Mehmed Emin Efendi olarak kayıtlıdır. Nuruosmaniye hatibi Halepli Hacı Hüseyin Efendi’nin oğlu olduğundan Nuruosmaniye Hatibizâde olarak tanındı. Medrese öğrenimini tamamladıktan ve gerekli imtihanları verdikten sonra icazet aldı ve müderris oldu. Sonra Haremeyn Müfettişi oldu, Üsküdar kadılığı yaptı. Edirne payesini aldı. 1239/1823 yılında Medîne-i Münevvere kadısı oldu. Bu görevde iken 1240/1824-25 yılında vefat etti. Mezarı Medine’dedir.

Ârif Hikmet'e göre Mecmû'a-i Eş'âr'ı, âdâbdan bahseden bir Risale’si ve Arâyis-i Hâdimî üzerine bir şerhi vardır (Ârif Hikmet Tezkiresi: 22). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 415.

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi, AE Tarih. Nr. 789.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 21.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 99.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET ARSLAN - BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
2MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
3TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YeriGörüntüle
4ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
6TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
7ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
9TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Ölüm YılıGörüntüle
10ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
12TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54MeslekGörüntüle
13ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
17MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
18TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Madde AdıGörüntüle