DERVÎŞ, Karaçelebi-zâde Molla Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. Rebiyülevvel 1174/Ekim-Kasım 1760)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Eyüp’te doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Râmiz (Erdem 1994: 98)'e göre adı Mehmed’di. Karaçelibi-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Karaçelebi-zâde Derviş Mustafa Efendi olarak tanındı. Durmuş-zâde Ahmed Efendi ile Kâtib-zâde Kazasker Mehmed Ref‘î Efendi’den talik hattını meşk etti. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. Daha sonra Halep ve Bursa kadılığı görevlerine atandı. Bursa kadılığından azledilip Eyüp’e döndü. Rebiyülevvel 1174/Ekim-Kasım 1760’ta vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 744) “kazâ-yı Rabbânî 1174” terkibiyle tarih düşürdü. Eyüp’te türbe arkasında defnedildi. Kazâbâdî Ahmed Efendi’nin damadıydı. Oğlu Ahmed Reşid Efendi olup 1207/1793’te vefat etti (Akbayar 1996: 418).

Râmiz (1994: 98)’e göre fazilet sahibi bir kimseydi. Müstakim-zâde (1928: 744)’ye göre ise Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir söylemeye kadir, derviş yaradılışlı, cömert ve eşsiz bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 417-418.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 98-99.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Derviş (Mehmed)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1170.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743-744.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Derviş Mustafa Efendi (Karaçelebizâde)”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 261.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

O kim itmez keremden teşnegân-ı mihneti irvâ

Ne hâsıl cûş-ı ikbâl ile olmuş lücce-i deryâ

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Doğum YeriGörüntüle
2VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YeriGörüntüle
4İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Doğum YılıGörüntüle
5VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YılıGörüntüle
7İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Ölüm YılıGörüntüle
8VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Ölüm YılıGörüntüle
10İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808MeslekGörüntüle
11VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
12Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973MeslekGörüntüle
13İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLHÂMÎ, III. Selimd. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808Madde AdıGörüntüle
17VAK’Î, Okçu-zâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
18Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Madde AdıGörüntüle