DİLÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Latifî’nin verdiği Budin gazasında şehit olduğu bilgisinden hareketle 1541-1542 yıllarında vefat ettiği söylenebilir. Cesurluğu ve cömertliği ile tanınmış yiğit bir sipahi idi. Hayatı gazalarda geçti. Asker edası taşıyan gazelleri ve yiğitçe söylenmiş şiirleri vardır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla'

Arsa-i aşk ey gönül merdâneler meydânıdır

Kelle topudur o meydânın kılıç çevgânıdır

Matla' 

Girmesün meydân-ı aşka hîç ser-bâz olmayan

Destine tîg almasun merd-i ser-endâz olmayan

Beyt

Mesnedün yok ne sûd ider fazlun

Mesnedün var kemâli neylersün

Beyt 

Gitdi tîg ü kalem dirîg dirîg

Hem kalem aglasun anı hem tîg

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977Doğum YeriGörüntüle
2Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992Doğum YeriGörüntüle
4Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977Doğum YılıGörüntüle
5Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992Doğum YılıGörüntüle
7Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977Ölüm YılıGörüntüle
8Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992Ölüm YılıGörüntüle
10Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977MeslekGörüntüle
11Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993MeslekGörüntüle
12İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992MeslekGörüntüle
13Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Oğuz Atayd. 12 Ekim 1934 - ö. 13 Aralık 1977Madde AdıGörüntüle
17Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Madde AdıGörüntüle
18İsmail Hakkı Yılanlıoğlud. 1918 - ö. 6 Temmuz 1992Madde AdıGörüntüle