HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Candaroğullarından İsmâîl Bey (beylik dönemi: 1443-1461) zamanında yaşamıştır. Verilen bilgiye göre Hâkî, dönemin vezirlerinden birine caize ümidiyle kaside sunmuş, fakat karşılık göremeyince makam sahibi kişilerin cömert olması gerektiğini anlatan şu kıt’ayı yazmıştır:

Kerem ehli makâmıdur bu sadr

Bu ululuk ya bî-sehâ nic’olur

Gel begüm sen vezâreti bana vir

Beni medh eyle gör atâ nic’olur (Canım 2000: 243)

Hâkî, Anadolu’da yetişen şairlerin ilklerindendir. Yaşadığı dönemin tanınan ve Dîvân’ının çok rağbet gördüğü belirtilen usta şairlerindendir. Ancak şiirleri zamanla unutulmuştur. Tezkirelerde sözü edilen Dîvân’ı ise bugün elimizde bulunmamaktadır. Latîfî Tezkiresi’nde aşağıdaki beyit, Hâkî Dîvânı’nın başında yer alan matla beyti olarak verilmiştir. Matlaın kafiyesinin “nun” harfi olmasından hareketle Dîvân’ın mürettep olmadığı iddia edilebilir:

Ey murâd-ı mü’min ü tersâ mu’în-i merd ü zen

Kudretündür taşı geh mercân u geh mermer düzen (Canım 2000: 243).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhül-Ahbârın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretüş-Şuarâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.11.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’ 

Ey çâre-i bî-çâregân rahm eyle ben bî-çâreye

Senden ki çâre olmaya dahi ne çâre çareye

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 243.)

Beyt  

Dostlar çâk-i girîbânum görüp ayb itmenüz

Ben dahi bir pârsâyidüm ki rüsvâ kıldı aşk

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 243.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle