DÜRRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da dünyaya geldiği (TDEA 1977: 401) ve “çelebi” nisbesiyle anıldığı (Keskin vd. 1996: 371) belirtilen Dürrî hakkında günümüze ulaşan bilgiler çok azdır. “Erbâb-ı cihet ve ashâb-ı ma’rifet”ten olduğuna değinilen (Sungurhan Eyduran 2009: 314) şair, Fâtih Sultân Mehmed döneminde ölmüştür. Kaynaklarda Cem şairlerinden Sa’dî’nin Kasîde-i Nûniyyesi’ni tanzir ettiği dışında bir eserinden de söz edilmemiştir. 

Kaynakça

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Keskin, Mustafa, A. Öztürk, R. Tosun (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 2. İstanbul: Sebil Yayınevi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 10.09.2014].

Şemseddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Dürrî Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 401.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Ârızunda bâd ile oynar bu zülf-i anberîn

Sanki eyler cilveler tâvûs-ı firdevs-i berîn

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 10.09.2014]. 314.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Visâlî, Şeyh İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Doğum YeriGörüntüle
3FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431Doğum YeriGörüntüle
4Visâlî, Şeyh İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Doğum YılıGörüntüle
6FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431Doğum YılıGörüntüle
7Visâlî, Şeyh İbrahim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Ölüm YılıGörüntüle
9FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431Ölüm YılıGörüntüle
10Visâlî, Şeyh İbrahim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Visâlî, Şeyh İbrahim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Madde AdıGörüntüle
15FENÂRÎ, Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed b. Hamza, Şemseddîn Muhammed Efendid. Nisan 1350 - ö. 15 Mart 1431Madde AdıGörüntüle