EDÎB, Mehmed Edîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
?
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Edîb Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Kayseri’de Karabaş Ali Efendi’den mantık, mana ve adaba dair dersler aldı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Burada Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye danişmend oldu. Bu görevi 1115/1703-1704 yılında son buldu. Daha sonra Şeyhülislam Lâdikli Mehmed Efendi’nin danişmendi oldu. Sultan Bayezid Medresesi müderrisliğine atandı. 1122/1710-1711’de Damadzâde Ahmed Efendi’nin Anadolu kazaskerliğinde Eğirdir’e kadı olarak atandı. Bir süre sonra azledilince İstanbul’a döndü. Mora'nın geri alınmasından sonra Ferecik kadılığına getirildi. İki kez azledildi. Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz-Tatçı 2001: 28)’ye göre 1134/1721-1722’de hayatta idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2003). “Edîb”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 249-250.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Edib (Borlu)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1213-1214.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 213-216.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 106.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 28.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Edib (Borlu)”. İstanbul: Dergâh Yay. 449.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vardıkça hâb-ı nâza ruhu kâkül örtünür

Hâl-i izârı gül döşenir sünbül örtünür

Bezm-i tarabda neş'e-i meyden zebûn olan

Baştan ayaga gülde yatar hem gül örtünür

Vermez dem-i visâlini aşk ehli kimseye

Kanda bulursa berg-i gülü bülbül örtünür

Tab'-ı Edîb-i zâre gerek bir güzel libâs

Dehrin kumâş-ı atlasını Düldül örtünür

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 216.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898MeslekGörüntüle
12ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
18ALİ ERCANd. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle