Emel Koşar

(d. 10 Haziran 1981 / ö. -)
Şair, Yazar, Akademisyen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Eskişehir’de doğdu. 2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Bâtıl İnançlar” adlı teziyle 2005’te Yüksek Lisans, “Yeni Türk Şiirinde Zaman Anlayışı (1923-1990)” adlı teziyle 2009’da Doktora eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Türk edebiyatı üzerine makalelerini MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sosyal Bilimler-MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Türkoloji Kültürü, International Review of Turkology, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Akdeniz-Sanat Dergisi, Kültür Araştırmaları Dergisi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Varlık, Dergâh, Hürriyet Gösteri, Kitaplık, Mühür, Özgür Edebiyat, Eliz Edebiyat ve Kıyı gibi dergilerde yayımladı.

Kısa ve ritmik şiirler kaleme alan Emel Koşar “Şiir, İçimdeki Ezgilerin Kâğıda Dökülmesidir” (Figüran Yalnızlığı, Mühür Yayınları, İstanbul 2016.) adlı poetikasında da belirttiği gibi şiirin yoğunlaştırma sanatı olduğunu düşünür. Onun için şiir, uzadıkça ve düzyazıya yaklaştıkça büyüsünü kaybeder. Önemli olan şiirin estetize edilmesidir. Estetize edilmiş şiir, bir müzikal gibidir ve okura haz verir. Şair, kelimelerle bir âhenk yaratır, şiirden herhangi bir kelime çıkarıldığında bu ritim yok olur. Metinlerarası göndermeleri sık kullanır. Koşar, şiirinde metafizik sembolik yapıdan gerçekliğin özüne ulaşmaya çalışır.

Yusuf Alper’in “Servet-i Fünûn duyarlığının günümüze yansıması şiirler. Biraz hüzün, kırılganlık, biraz narsisizm.” cümleleriyle tanımladığı Koşar’ın şiirleri, bir mısra kurgusuyla geleneği dönüştüren dil özelliklerine yakındır. Şiirleri İngilizce, Hintçe, İtalyanca, İspanyolca, Romence gibi dillere çevrilmiştir. Koşar yurtiçinde ve yurtdışında birçok antolojide yer almıştır. Uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etmiştir.

Koşar şiirlerinin yanı sıra Hüseyin Rahmi Gürpınar, Âsaf Hâlet Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen gibi şair ve yazarlar hakkında kaleme aldığı akademik kitapları bulunmaktadır.

Kaynakça

Fatih, Şerif (2016). “Modern Şiir Bağlamında Emel Koşar’ın Figüran Yalnızlığı”. Eliz, S. 88, s. 14.

Haşal, Hilmi (2014). “Emel Koşar ve Fısıltı Büyüsü”. Eliz, S. 67, s. 3.

İçeli Acabay, Hande (2013). “Emel Koşar’ın Fırça Darbeleri”. Eliz, S. 58, s. 12.

Karahan, Hilâl (2018). “Emel Koşar’ın Şiiri Üzerine Dip Köşe Notlar”. Patika, S. 101, s. 93-94.

Okyay, Cemil (2017). “Emel Koşar’ın Şiirinde Yanılsama, Yazgı ve Arayış”. Hürriyet Gösteri, S. 322, s. 154-160.

Öner, Haluk (2016). “Kurgulanmış Şiirler, Damıtılmış İlhamlar: Figüran Yalnızlığı”. Dosya: Emel Koşar, Kurşun Kalem, S. 40, s. 107-108.

Turan, Ömer (2013). “Fırça Darbesi’ne İçeriden Bir Bakış”. Sol Haber Portal.

Üyepazarcı, Erol (2012), “Esrarengiz Kadını İzle…”. Radikal Kitap.

Yılmaz, Okan (2016). “Figüran Yalnızlığı”. Varlık, S. 1301, s. 102.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALI AKSAKAL
Yayın Tarihi: 04.01.2020
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında Bâtıl İnançlarPiya Art Yayıncılık / İstanbul2008İnceleme
İsmail Hikmet Ertaylan, Kır ÇiçekleriPiya Art Yayıncılık / İstanbul2008Diğer
Mehmed Behçet Yazar, ErganûnKriter Yayınları / İstanbul2010Diğer
Sâmi Aziz, Hortlayan CellatE Yayınları / İstanbul2011Diğer
Şiire Yansıyan Zaman : Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Zaman 1923-1999Mühür Kitaplığı, / İstanbul2011İnceleme
Fırça DarbesiMühür Kitaplığı / İstanbul2011Şiir
Sabahattin Eyüboğlu'nun Denemelerinde Sanata BakışE Yayınları / İstanbul2013İnceleme
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Penceresinden Halk KültürüE Yayınları / İstanbul2013İnceleme
Fısıltı RitmiMühür Kitaplığı / İstanbul2014Şiir
Şiirin Soğuk Sarayında : Tuğrul Tanyol Hakkında YazılarMühür Kitaplığı / İstanbul2014Derleme
Sudaki Rengine Külünü Savuran Anka-Tuğrul Tanyol ŞiiriMühür Yayınları / İstanbul2014İnceleme
Sabahattin Eyüboğlu KitabıMühür Yayınları / İstanbul2014Araştırma
Figuran YalnızlığıMühür Kitaplığı / İstanbul2016Şiir
Geçmişe Açılan Kapı : Tuğrul Tanyol SözlükleriYasakmeyve / İstanbul2016İnceleme
Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Masal RüzgarıYasakmeyve / İstanbul2017İnceleme
Keder Atlası : Seçme ŞiirleArtShop Yayıncılık / İstanbul2017Şiir
Sesin limanlarıMühür Kitaplığı / İstanbul2017Şiir
Periler Aşka Uçar : Haydar Ergülen KitabıArtShop / İstanbul2017İnceleme
Yitik Belleği Rüzgârın-Tuğrul Tanyol KitabıArtShop Yayıncılık / İstanbul2017Derleme
Milenyumda Şiir-2000’ler Şiiri, Akademi-Şiir İlişkisi, Kuşak ve Antoloji TartışmalarıArtShop Yayıncılık / İstanbul2018Araştırma
Işığın NefesiArtShop Yayıncılık / İstanbul2019Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çetin Boğad. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nazmi Ağıld. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Armağan Tunaboylud. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Semrin Şahind. 03 Ağustos 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Çağla Göksel Çakırd. 03 Temmuz 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Melek Arslanbenzerd. 13 Şubat 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mümtaz Zeki Taşkınd. 15 Temmuz 1915 - ö. 2001MeslekGörüntüle
8Özlem Şekercioğlu Lesportd. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?MeslekGörüntüle
10A.Vahap Akbaşd. 2 Mayıs 1954 - ö. 15 Kasım 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nahit Eruzd. 20 Ekim 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Selman Mined. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Emel Nişlioğlud. 03 Temmuz 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Abdülbaki Koşard. 28 Mayıs 1969 - ö. 24 Şubat 2006Madde AdıGörüntüle
15Emel Kayad. 03 Ağustos 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle