EMÎN, Abbas-zâde Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1181/1767-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Anadolu kadılarından Abbas-zâde’nin soyundan geldiği için Abbas-zâde Mehmed Emin Efendi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyh Said Mehmed Efendi’nin kitapçısı oldu. Mollacık-zâde Ali Paşa’nın çavuşbaşılığı esnasında mühürdarlığa getirildi ve mektupçu halifeleri halkasına dâhil oldu. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 470)’ye göre kadılık da yaptı. Sonra kâtip, kalemde kesedar ve divan hocası oldu. 1181/1767-68 yılında vefat etti ve Galata’da Kulekapısı yakınındaki bir caminin mezarlığına defnedildi.

Râmiz (Erdem 1994: 26)’e göre bilgisi ve irfanı ile meşhur olup birkaç gazeli ve kasidesi bulunmaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 470.

Beydilli, Kemal (2006). “Mustafa III”. İslam Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: TDV Yay. 280-283.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 25-26.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 70.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.05.2014]. 48.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Mehmed Emin Efendi (Abbas Efendizâde)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 206.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Kıldı ilme ibtidâ Sultân Selîm ola alîm

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YeriGörüntüle
3SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YeriGörüntüle
4Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YılıGörüntüle
6SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YılıGörüntüle
7Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Adli Morand. 1919 - ö. 1981Ölüm YılıGörüntüle
9SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Ölüm YılıGörüntüle
10Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Adli Morand. 1919 - ö. 1981MeslekGörüntüle
12SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709MeslekGörüntüle
13Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adli Morand. 1919 - ö. 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Uğur Arsland. 03 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Adli Morand. 1919 - ö. 1981Madde AdıGörüntüle
18SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Madde AdıGörüntüle