İRFÂN, İrfân Bey

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Defterdar mektupçusu Halîl Efendi'nin oğludur. 1240/1824 yılında mektubi-i defteri odasına girerek 1249/1833'te Vodin va­lisi yanında hâcegânlığı elde etti. 1253/1837 tarihinde Defterdarlık deyiminin Ma­liye Nezareti olarak değiştirilmesi sırasında mektubi-i maliye odasına mümeyyiz-i sani sınıfına alındı. Sonraları rütbe-i salise ve rütbe-i saniyeye ulaşarak dokuz yıl serhalifelikte çalıştı, 1265/1849 tarihinde maliye mektupçusu oldu. Sonra maliye müdürlüğüne atanarak kendisine ulâ rütbesi verildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

İrfan Bey'in çok zengin bir şiir kolleksiyonu mevcuttur.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hevâ-yı perçemi sevdâ mıdır nedir bilmem

Hayâl-i hâli süveydâ mıdır nedir bilmem

Çıkan bu âh-ı şerer-pâş nây-ı sînemden

Evc-i sûz-i dil-âra mıdır nedir bilmem

Hayâli dîde vü dilde girişme-sâz o mehin

Nihân mı âşıka peydâ mıdır nedir bilmem

Tulû-ı mihr-i meserret mi yoksa sâkînin

Elinde sâgar-ı sahbâ mıdır nedir bilmem

Kemîn-i fitne mi sayd-ı kulûb-ı uşşâka

Şikenc-i zülf-i mutarrâ mıdır nedir bilmem

Su'âl-ı bûs-i leb-i la'lin eylesem İrfân

Cevâbı va'de-i ferdâ mıdır nedir bilmem

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 283.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
7Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
10Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629MeslekGörüntüle
12Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002MeslekGörüntüle
13Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hikmet Hükümenoğlud. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle