EMÎN, Arab Sâlih Efendi-zâde Emîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Arap Sâlih Efendi'nin oğlu olup (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 1/404) Arap Sâlih Efendi-zâde Emin Mehmed Efendi olarak kayıtlara geçti. İstanbulludur. Babası hakkında Şeyhî'de bilgi vardır. (Özcan 1989: 460; Kurnaz-Tatçı 2001: 235/66). Sâlim, "Sâlih-zâde" olarak söhret bulduğunu söyler. İstanbul'da Tevkiî Cafer Paşa Mahallesi'nde doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Babası kadı şairlerden olup Kandiye'den mazul oldu (Arslan 1994:109) ve 1099/1687 tarihinde vefat etti. (İnce 2005: 181). Emin, bazı mahkemelerde kâtiplik yaptı; ömrünün sonlarında babasının doğum yeri olan Şam'a göçtü. (İnce 2005: 181; Arslan 1994:109). Mahkeme kâtipliği görevindeyken 1121/1709-10'da Şam'da vefat etti. (İnce 2005: 181; Arslan 1994:109). Şam'da medfundur. (Kurnaz 2001: 235/66). Şeyhî, vefatını 1101/1689-90 olarak gösterir. (Özcan 1989: 382-383).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmed Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C. 3-4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Salınsan bâga dîdârun cihân hep ârzû eyler

Kadün şimşâdına serv-i gülistân ser-fürû eyler

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.109.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YeriGörüntüle
2KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Doğum YeriGörüntüle
3Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
4Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YılıGörüntüle
5KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Doğum YılıGörüntüle
6Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Doğum YılıGörüntüle
7Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Ölüm YılıGörüntüle
8KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Ölüm YılıGörüntüle
9Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Ölüm YılıGörüntüle
10Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982MeslekGörüntüle
11KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
12Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993MeslekGörüntüle
13Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Madde AdıGörüntüle
17KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44Madde AdıGörüntüle
18Sabahattin Kudret Aksald. 25 Mart 1920 - ö. 19 Nisan 1993Madde AdıGörüntüle