ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1106/1694)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enverî, XVII. asrın sonunda yetişen şair, hattat ve musikişinaslardandır. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğmuştur. “Hoca-zâde ve Karakız” namlarıyla şöhret kazanmıştır (Ergun, 1945: 1299 ). Tanınmış hattatlardan biri olan Soyulcu-zâde Mustafa Efendi’den yazı meşk etmiş ve icazetnâme almıştır. Sultan Ahmed Camisi'nin baş müezzini olan şair, yazıdaki mahareti dolayısıyla devrin hükümdarı II. Mustafa’nın teveccühünü kazanmıştır.

Selim Giray’ın arzusu üzerine yazdığı Mushaf hediyesi ile hacca gitmiş ve Medine’de vefat etmiştir. Müstakim-zâde, “Mu’allim kıla Hâce-zâdeyi Allâh me’vâya” mısraını vefat tarihi (H.1106/M. 1694) olarak kaydetmiştir (Ergun, 1945: 1299; Kurnaz -Tatçı 2001: 75 ). Nakşibendî tarikatına mensub olan Enverî, dînî ve lâdînî bir takım şiirler yazmış ve besteler vücuda getirmiştir. Bazı manzumeleri değerli musikişinaslarca bestelenmiştir. 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C.I-IV. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.). (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖMER SAVRAN
Yayın Tarihi: 18.09.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Cümle erbâb-ı tarîkın aslı pîr-i perveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

Ehl-i zikrün ser-firâzı ehl-i aşkın serveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

 

Mazhar-ı nûr-ı tecellî vâsıl-ı Allah olan

Menbâ’-ı ilm-i İlâhî ârif-i billâh olan

Sırr-ı gaybü’l-gaybun ashâbı fenâfi’llâh olan

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.). (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 75.)

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
2Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
5Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
8Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
11Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964MeslekGörüntüle
13AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
17Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Madde AdıGörüntüle